donderdag 20 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Minder broedsucces dan verwacht voor Vlaamse uilen in 2015

Minder broedsucces dan verwacht voor Vlaamse uilen in 2015

Na een opvallend succesvol broedseizoen in 2014, met opmerkelijk meer jongen per nest dan gemiddeld, lagen de verwachtingen zeer hoog voor dit jaar. Maar als gevolg van het lagere muizenaanbod in het voorjaar, zwerfgedrag tot ver buiten Vlaanderen en de enorme verkeersimpact werd het een slecht jaar voor de Bosuil en een eerder matig jaar voor de andere uilensoorten.

In 2014 vlogen minstens 3.000 jonge Kerkuilen uit het nest in Vlaanderen (cijfers Kerkuilwerkgroep Vlaanderen). Mogelijke verklaring voor die eerder hoge aantallen zijn de uitzonderlijk zachte winter, een goed notennajaar en een heuse boost van de muizenpopulatie. Experts hadden ook voor dit jaar gerekend op een succesvol broedjaar: meer opgegroeide jongen zouden zich aandienen in de beschikbare nestkasten. Dat bleek niet het geval. Er waren nauwelijks meer broedparen en legsels dan in een normaal jaar. In totaal was er slechts een toename van 5 %, terwijl na het topjaar 2014 veel betere resultaten verwacht werden. Gemiddeld vlogen er slechts 3 jongen uit per uilenbroedsel, in een goed jaar zijn dat er 5 tot zelfs 7.

bron: Natuurbericht.be
foto: “Bosuil” by bartbblom – originally posted to Flickr as uil Wikimedia Commons

Een jonge bosuil
Een jonge bosuil

 

Bekijk ook

GRONINGEN AIRPORT MAG VOGELS EN ZOOGDIEREN BEJAGEN

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om vogels en zoogdieren af te schieten ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *