zaterdag 4 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | MEZEN BREKEN POOTJES DOOR STIKSTOF

MEZEN BREKEN POOTJES DOOR STIKSTOF

In de bossen op de Veluwe vinden vogels tegenwoordig zó weinig kalk, dat hun kuikens al in het nest de pootjes breken. Door verzuring van de bodem spoelt het kalk uit de grond weg. Kalk is een belangrijke bouwstof voor dieren en planten. De gevolgen voor de natuur in het Kootwijkerzand zijn dan ook enorm.

Stikstofuitstoot
In de jaren 80 had men het vooral over zure regen, de neerslag van zwaveldioxide. Aan het eind van de vorige eeuw is de ergste verzuring door zwaveldioxide uit industrie en verkeer teruggedrongen, maar de uitstoot van het verzurende stikstof is te hoog gebleven. De schade aan het milieu uit het verleden is daarnaast nooit aangepakt.

Stikstof op de Veluwe
Juist in kalkarme gebieden als de Veluwe, waaronder Kootwijkerzand, is de verzuring door stikstof een belangrijk onderwerp. Door het gebruik van kunstmest, en ook door industrialisatie en verkeer, is de stroom stikstof enorm toegenomen. Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten en bomen, en is daarom ook een bestanddeel van kunstmest. Maar als er teveel stikstof neerdaalt, is dat niet goed.

Vermesting en verzuring
Neerslag van stikstof op de bodem heeft grofweg twee gevolgen: vermesting en verzuring. Vermesting betekent dat de grond verrijkt wordt met voedingsstoffen. Vooral bodems die van nature voedselarm zijn, zoals heidegronden, zijn gevoelig voor vermesting. Plantensoorten die goed op schrale, arme gronden gedijen, worden dan verdrongen door snelgroeiende plantensoorten die meer stikstof nodig hebben en kunnen verdragen. Bij verzuring wordt de bodem zuurder. In de zure bodem spoelen mineralen zoals calcium (bouwsteen van kalk), mangaan en magnesium uit. Op de Veluwe zijn structurele tekorten aan deze mineralen ontstaan.

Gevolgen van kalktekort
Door kalktekort zijn er in de bossen op de Veluwe, en dus ook in de omgeving Kootwijk, koolmeeskuikens gevonden die al in het nest hun pootjes breken. En de schalen van de eitjes zijn zo dun dat bij 30 procent van de eieren de inhoud al verdroogd is voor het uitkomt. Deze ellende zie je ook verder in de voedselketen, want minder mezen betekent ook minder roofvogels.

“Het is in de bossen op bijvoorbeeld de Veluwe al heel stil aan het worden. Vogels verdwijnen bij gebrek aan voedsel, want slakken en insecten zijn er steeds minder door gebrek aan kalk. Het is allang geen vijf voor twaalf meer, het is al twee of drie uur”, zo duidt Arnold van den Burg het probleem.

bron/citaat:Vroegevogels

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

7 opmerkingen

 1. Op de Veluwe moet het toch géén probleem zijn
  Om de eierschalen van de uitgekomen kuikens te verspreiden.
  Dit gebied beheerst het grootste kippen gebied van Nederland.en eendags kuikens.
  Lijkt mij geen probleem.
  Als dit tenminste het probleem is van de gebroken pootjes.
  Wat ik betwijfel.

 2. Ook ik heb dit fenomeen sinds 2 jaar bij mijn tropen gezien,soms 1 in het nest,maar deze krijgen grit ? Eieren schalen,dus dit kan niet aan het kalk liggen.
  Oorzaak?
  Wie het weet mag het zeggen.
  De andere vogels van een nest hebben er géén last van het komt ook niet frequent voor! Maar soms in een nest,iets wat ik 10 jaar geleden eigelijkn niet zag

 3. Niet elk ei zorgt voor, betekent vogel op stok.
  Afwijkende ei pigmentatie, al of niet het gevolg van kalkgebrek, zal meermaals zorgen “vroege” voor sterfte nestjongen.
  Kalkgebrek betekent daarvoor niet dat er een tekort aan kalk is. Maar wel dat ratio calcium-fosfaat in combinatie met pH verstoort is. Dit alles samen met vitamine K.
  Afwijkende ei pigmentatie zorgt voor trage vedergroei.
  Een van de oorzaken wordt gezocht bij K1-K2-K3.
  Al wat kunstmatig-onnatuurlijk is of met kunstmatige-onnatuurlijk te maken hebben, zoals voeding, zorgen er deels voor dat er ook kunstmatig-onnatuurlijke vitaminen ontstaan, zoals K3.
  K3 die er voor zorgt dat K1-K2 worden vernietigd, of een deel ervan.
  Nooit natuurlijke voedingsproducten met vitaminen K1-K2 combineren met kunstmatige voedingsproducten met vitaminen K3.
  Nooit eivoer met vitaminen K1-K2 combineren met eivoer met vitaminen K3. Dit zorgt voor verstoring ratio calcium met andere producten, zoals fosfor. Met als gevolg; afwijkende ei pigmentatie, gebroken poten, slechte-trage vedergroei, etc.

  • Hans van de Weterin

   Ik vind het heel interressant om te lezen dat vitamine K1 en vit. K3 nooit gecombineerd mogen worden. Ik doseer mijn vogels namelijk een multi vitaminepreparaat waar BEIDE vitamines in de verhouding 1:1 in voorkomen! Ik wil hier graag meer over weten. Wie komt ook tot deze conclusie?

 4. Niet alleen gebrek aan kalk (calcium) kan voor dergelijke problemen zorgen, maar ook een teveel aan kalk (calcium) kan voor dergelijke problemen zorgen.
  Calcium fosfor ratio om het even welk levend wezen van belang. Nog belangrijker is het bij jeugdig- jong levend wezen. Zoals bij honden puppies, bij vogels vooral insectenetende vogelsoorten, en die vooral afhankelijk zijn van soort voeding die insecten tot zich nemen.
  Nooit levende insecten-wormen bewaren waar producten-voeding met vitamine K3 aanwezig zijn, zoals eivoer met vitamine K3.
  Ook vormen van preventief kuren en of medica kunnen voor dergelijke problemen zorgen
  Het gaat natuurlijk om veelvuldig gebruik ervan,en niet één of enkele keren.

  Maar jammer genoeg komt dit (K1-K2-K3) het meest voor tijdens de kweek, juist dan wanneer de gevaren-risico’s het grootst zijn.

  • Hans van de Weterin

   Ik wil hier graag meer van weten omdat ik namelijk een mulivitaminencomplex verstrek waar dezelfde ratio K1 en K3 in voorkomt. Tot nu toe heb ik nog geen probleem gehad, maar dat kan louter toeval zijn. Wie kan hier inhoudelijk nog meer informatie over geven?

 5. Op gemaaide heide(beheer) wordt vaak kalk gestrooid lijkt mij hier ook te kunnen of had misschien al gemoeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *