zondag 20 oktober 2019
Homepage | regelgeving | MEESPELEN IN EEN ANDER DISTRICT.

MEESPELEN IN EEN ANDER DISTRICT.

De nieuwe regels.
Lid in 2 districten.
Het is leden van de NBvV toegestaan mee te doen tijdens
districtstentoonstellingen in meerdere districten, mits zij
in de betreffende districten volwaardig bondslid zijn van een
NBvV afdeling in dat district (lid X is volwaardig bondslid bij
afdeling Y in Drenthe en afdeling Z in Groningen en betaald
bij beiden bondscontributie). Betrokkene komt dan ook voor
alle bondsprijzen in aanmerking.

Bij calamiteiten.
Bij een calamiteit, bv. vogelgriep, waardoor de districtstentoonstelling
van een district afgelast moet worden, mogen
volwaardige bondsleden uit dat NBvV district meespelen in
een naast gelegen district, ongeacht of zij wel of geen bondslid
zijn in dat naastgelegen district. E.e.a. dient in nauw overleg
tussen de betreffende districtsbesturen te gaan, daar ruimte en
mogelijkheden natuurlijk wel bepalend zijn. Een ontvangend
district mag/kan hiertoe extra kosten in rekening brengen (bv.
als een district een district TT stichting heeft, waarbij haar
leden jaarlijks een afdracht doen).

bron: Voorlichtingsbulletin NBvV

Bekijk ook

SP hekelt de plezierjacht op vogels in Zuidplas

De SP in Zuidplas hekelt de ganzenjacht op dit moment in de gemeente Zuidplas. De ...

1 opmerking

  1. Het hek is van de dam dat betalen bepaalt waar je mee mag doen.Ieder district zou solidair moeten zijn als door bv vogelgriep een district TT geen doorgang kan vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *