dinsdag 26 mei 2020
Homepage | regelgeving | ‘Maatregelen vogelgriep beperkt’

‘Maatregelen vogelgriep beperkt’

‘Verontrustend en bedreigend.’ Dat zijn de woorden die pluimveevoorzitter Eric Hubers van LTO/NOP gebruikt naar aanleiding van de vondst van twee vogels met het hoogpathogene vogelgriepvirus.
Vorige week werd voor de tweede keer in twee weken tijd hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een dode wilde vogel. Beide vogels werden gevonden bij het Eemmeer. Het ging om een bruine kiekendief en een wilde eend.
Pluimveevoorman Eric Hubers van LTO/NOP vindt de vogelgriepdreiging verontrustend en ongrijpbaar. ‘We weten gewoon niet hoe het virus zich gaat gedragen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. En we hebben nog steeds het slot op de deur niet gevonden.’
De vondst van zieke en dode dieren in de natuur betekent volgens Hubers dat de sector in ieder geval op het gebied van biosecurity alle zeilen bij moet zetten.

Alternatieve maatregelen
Hij ziet in de praktijk dat individuele pluimveehouders ook zelf alternatieve maatregelen nemen om insleep te voorkomen. ‘Bekend is dat collega Hazenberg uit Abbega een speciaal soort windbreekgaas om de stallen heeft geplaatst om vogelgriep buiten de stal te houden. Er zijn meer pluimveehouders die zijn voorbeeld volgen. Ook zijn er pluimveehouders die met laserapparatuur wilde vogels uit de buurt van de stallen houden.’
Of die maatregelen ook daadwerkelijk zullen helpen is de vraag. Er worden inmiddels wel testen met het speciale windbreekgaas gedaan. Maar volgens Hubers zijn voorzorgsmaatregelen voor de korte termijn beperkt. ‘En als je wat wil, dan werkt de wet- en regelgeving ook niet altijd mee.’

Strategisch overleg
Hubers zit namens de pluimveesector bij een strategisch overleg waaraan ook overheid, Dierenbescherming en wetenschappers deelnemen. Daarin wordt gezocht naar oplossingen voor de lange en de korte termijn. Dit moet resulteren in een gedragen plan van aanpak.

In dit plan worden concrete acties beschreven. Die zijn gericht op het verkleinen van de risico’s op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep en de nadelige gevolgen hiervan.

Economische gevolgen
De economische gevolgen maken een wezenlijk onderdeel uit van dit plan. De aanpak gaat alleen over hoogpathogene vogelgriep en beperkt zich tot bedrijfsmatig gehouden pluimvee. De eindrapportage wordt dit najaar verwacht.

Ondertussen zal Wageningen Bioveterinary Research regelmatig een risico-analyse maken van de dreiging voor de Nederlandse pluimveehouderij naast de formele adviezen van de Deskundigengroep dierziekten aan de overheid.

bron:nieuweoogst.nu

Een koppel wilde eenden

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

7 opmerkingen

 1. Zorg ervoor dat slachteenden in deze tijd van de vogeltrek geslacht zijn.
  Houd je vrije uitloop kippen in de wintermaanden en tijdens de trek binnen.
  Ook het zorgen dat er voldoende ontsmetting baden voor de laarsen en schoenen zijn.
  Kun je trachten? Een probleem te voorkomen.maar helemaal voorkomen?
  Ja grenzen dicht voor de trekvogels.?
  Iets wat bij mensen en dier niet lukt.
  Wat te denken van onze bruine en zwarte jongens die zich overal doorvragen.ook die aan banden leggen.ja de rat.

 2. Doorvragen is doorvreten

 3. Het klopt dat voor om het even wat 100%, volledig, uitsluiten niet bestaat. Dus ook wat betreft aviaire aandoeningen/ziektes.
  Maar wel kan is % zo laag mogelijk houden.

  Je haalt het zelf aan: ontsmetting baden en schoenen. Waarom worden dergelijke hygienische maatregelen niet toegepast bij dieren-vogelevenementen. Vooral die van zang-siervogels.

  Een andere vastsstelling na onderzoeken bij particulieren.
  Bij onderling verkoop tussen particuliere worden dieren/vogels niet geregistreerd. Net hetzelfde als bij Online verkoop. Nochtans is gebleken dat de opvolging van dieren vogels belangrijk zijn wat betreft volledige geschiedenis ervan. Zowel de herkomst, huidige eigenaar (verkoper) , nieuwe eigenaar (koper), traject-transport, etc.
  Met de middelen die vandaag voorhanden zijn is dat allemaal mogelijk. Dat is het grote verschil met vroeger. Was men onder andere gebonden aan dat gene wat uiterlijk zichtbaar was/is.
  Zo heeft men bij particulieren verschillende van soorten aviaire aandoening/ziektes die bij de dieren/vogels nog niet uiterlijk zichtbaar waren/zijn (dragers).
  Het zijn die dragers die mede voor de problemen zorgen. En vooral bij particulieren. Want dieren/vogels bij particulieren merkelijk langer dan dieren/vogels voor de industrie. Zoals slacht kippen, eenden, kalkoenen. het zijn enkel de kweek-leg dieren-vogels die wat langer leven.

  Dat zijn de redenen waarom pluimvee particulieren onderling niet mogen verhandelen. Net zoals algemeen verbod Online verkoop.
  Terwijl morgen tijdens hobby pluimvee evenement hobbyisten wel onderling wel mogen verhandelen. Dit omdat alle aanwezig pluimvee geregistreerd zijn, beschikken over recent gezondheidscertificaat wat betreft vaccinatie, etc.
  Simpel uitgelegd:
  Alle gegevens die op dat moment nodig zijn.
  Men weet van elk dier/vogel de herkomst ervan, eventueel nieuwe verblijfplaats, traject van punt A naar punt B, vaccinatie, etc.
  Dit is onder andere bij de meeste dier-vogelevenementen doorgaans niet het geval. En zeker niet vogelmarkt Zwolle.
  Trouwens vogelmarkt Zwolle wordt beschouwd als bedrijfsmatig.
  Al wie vogels daar verkoopt worden aanzien als bedrijfsmatig, ook particulieren-hobbyisten die daar vogels verkopen.
  Dus bedrijfsmatige wetgeving is er van kracht. Is nog een pak strenger dan hobbymatig.
  Hobbymatig betekent alleen hobbyisten toegelaten, handelaars verboden.

  Van zodra handelaars aanwezig zijn die dieren/vogels verkopen/kopen is het bedrijfsmatig.

  Ps. Houd julli

 4. Beste Long:
  Dat het bij evenementen ook kan bewijst de NBvV zelf. Zie recente informatie wat betreft vogelverkoop tijdens COM Mondial 2019 Zwolle aangesloten, lid, NBvV.
  Is er een afzonderlijk Online-digitale registratie mogelijk. Zelfs in een afzonderlijke verkoopruimte. Wordt het huisreglement, wordt het Online-digitale registratie gebruikt die ook wordt gebruikt bij Bondsshow NBvV. Het zogenaamde Nederlands vogelkampioenschap. En waar alle gegevens van elke deelnemer, van elke vogel afzonderlijk kunnen worden ingevoerd, zelfs nog kunnen worden aangepast tot aan een zekere datum. Zoals vogelring informatie, gezondheidscertificaat, vaccinatie, herkomst, eigenaar, soort vogels, etc.

  Waarom kan dat ook niet bij vogelmarkt Zwolle en of andere vogelevenementen? Dat trouwens onder toezicht staat van die zelfde NBvV, en waar het wel kan. Zelfs de accommodaties (Ijsselhallen) zijn de zelfde.
  Aangezien dat reserveren vogelmarkt Zwolle allemaal Online-digitaal gebeuren hoeft men enkel het Online-digitaal materiaal, zoals software, te gebruiken NBvV. Zijn er zelfs geen, of bijna geen, extra onkosten nodig.
  Is het mogelijk bedrijfsmatig en hobbymatig van elkaar te scheiden, en zelfs in afzonderlijke verkoopruimte (zie informatie NBvV Mondial Zwolle).
  Is het zelfs mogelijk om Nederlanders gezamelijk te plaatsen, net zoals Belgen,Italianen, etc. En waardoor het zelfs alles overzichtelijker wordt. Zowel voor de vrijwillige medewerkers, als voor de bezoekers, als voor de controleurs.

  De enige reden is, omdat daarvoor geen wil is.
  De enige wil vogelmarkt Zwolle heeft te maken met het finaciéle.
  Financieel gewin, eigen portemonnees eerst.

  • Vogel evenementen hebben niks van doen met vogelgriep,ze zijn alleen de dupe van personen die deze evenementen steeds maar weer aanhalen als besmettingsbron zonder enige onderbouwing dat deze evenementen daadwerkelijk dit virus verspreiden,het is al erg genoeg voor de pluimveesector dat deze jaarlijks terugkerende griep gemuteerd of niet als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.

 5. Vogelverkopers-handelaars rijden met auto’s de Ijsselhallen binnen, ook buitenlanders. Dit alleen al is voldoende om een of andere aviaire aandoeningen-ziektes te verspreiden. Vanwege dieren-vogel uitwerpselen die op deze manier worden verspreid. Als je weet dat sommige kiemen-bronnen aviaire aandoeningen-ziektes zelfs 18 maanden actief kunnen zijn.
  Uitwerpselen van dieren/vogels ,al of niet besmette gebieden, die door voertuigen worden binnengebracht in de ijsselhallen, om daarna door bezoekers al of niet verspreiden, worden meegedragen, van al of niet besmette uitwerpselen naar andere plaatsen. Onder andere particulieren, hobbyisten die op dergelijke manier aviaire virussen meebrengen naar andere plaatsen, zelfs bij hen thuis.

  Oorzaak van varkenspest bij everzwijnen in Belgie wordt vooral gezocht in de richting van jagers die op jacht zijn geweest in Oost europa (Roemenie), en of Oost Europese transitarbeiders. En die meermaals voeding-vlees meebrengen van hun thuishaven.

  Wat U aanhaalt dateert van uit het verleden. Verschillende aviaire aandoeningen- ziektes zijn door de jaren heen gemuteerd, en of kruisingen van aiviare aandoeningen-ziektes. Onder andere met Nijl-virus.
  Varkenspest die nu in Europa voorkomt is een Type met als voorouder(s) meerdere types aviaire-virussen.
  Velen spreken van een pandemie bij dieren/vogels. Volgens sommigen zelfs bij mensen, vanwege Nijl-virus die in Europa aanwezig is. Of nauw verwante, types-gemuteerde ervan.

  De tijd dat alleen muggen, trekvogels, en of andere dieren/vogels verantwoordelijk zijn bij verspreiden van aviaire aandoeningen-ziektes is verleden tijd.
  De mens is evenzeer de boosdoener, en misschien nog de grootste.

  Daarom dat het belangrijks om bij particulieren, hobbyisten, die dieren/vogels houden/kweken zoveel als mogelijk informatie in te winnen.

  Om een voorbeeld te geven:

  Bij hobbyist A wordt speudovogelpest vastgesteld, daarna wordt ook bij hobbyist B pseudovogelpest vastgesteld. Waardoor een “belletje” gaat rinkelen, een waarschuwing dat er meer aan de hand.
  Vanwege al die huidige middelen, huidige mogelijkheden (Online-digitaal) is het mogelijk te achterhalen waar de nauw verwante van die besmette dieren/vogels zich bevinden.
  Daarvoor dienen al die verschillende registraties.
  Bij speudovogelpest gaat het dan onder andere al of niet vaccinatie. En waarvan geweten is dat bij particulieren, hobbyisten, voor het grootste deel niet gebeuren.
  Ook wat transport van dieren/vogel betreft, kan op deze wijze worden nagegaan of risico zones zijn doorkruist. Het zelfde wat voertuigen aangaat.
  Maar nogmaals: vogelhobby is niet mee geévolueert, en zeker niet houden/kweken van sier-zangvogels, het zogenaamde kanarie beleid.

  Het gaat hem in de eerste plaats om de verspreiding van aviaire aandoeningen-ziektes.
  En dat snappen velen niet, of willen het niet snappen. In de eerste plaats verantwoordelijke zang-siervogels.
  Bekijk de informatie in Italie;
  “Transporto E Certificati Sanitari”.

 6. Als je over alles gaat nadenken wat levend bedreigend kan zijn,dan schaal ik bezoek vogelevenementen onder zeer laag risico.Als je dagelijks over de A-7 naar je werk moet risico vol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *