donderdag 2 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief

Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief

Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu alsnog een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.
De blauwe ‘kiek’ doet het als broedvogel al jaren slecht in Nederland. Zelfs op de Waddeneilanden valt het aantal broedende vrouwtjes – mannetjes zijn polygaam – al jaren tegen. In Flevoland was de soort tot 2012 nog als broedvogel te vinden in de Oostvaardersplassen. Sindsdien zijn de omstandigheden rond dat gebied zodanig gewijzigd dat het gebied niet meer geschikt is voor broeden. Verdwijnende foerageergebieden helpen daar uiteraard niet bij.

Een van de gebieden waar de blauwe kiekendieven van Flevoland graag jaagden, verdween onder de nieuwbouwwijk Warande in Lelystad. Een alternatief gebied gereed maken om de roofvogels een alternatief jachtterrein te gunnen, vond Lelystad – ofschoon verplicht – niet nodig.

Op de vingers getikt
Vogelbescherming Nederland verzocht de provincie Flevoland om handhavend op te treden. De provincie wees dit verzoek aanvankelijk af. Nadat Vogelbescherming in bezwaar was gekomen tegen die afwijzing heeft de provincie Lelystad alsnog op de vingers getikt. Inmiddels is er een begin gemaakt met het gereed maken van het alternatieve foerageergebied voor de blauwe kiek.

Blauwe kiekendieven broedden in de Flevopolder vanaf het moment dat die werd drooggemalen. Net als de nauw verwante bruine kiekendief en grauwe kiekendief. Bijzonder, want de blauwe en grauwe kiekendief zijn sinds jaar en dag bijzonder schaars. Voor de provincie Flevoland was die wetenschap voldoende om de kiekendief op te nemen in het provinciewapen.

Anno 2020 is de blauwe kiekendief vooral als wintervogel te bewonderen in Flevoland. Allicht helpen de nu genomen inspanningen bij een terugkeer als reguliere broedvogel. Van de grauwe kiekendief – buiten Groningen toch al een bijzonder zeldzame soort – broeden nog een enkele paartjes op het boerenland. De bruine kiekendief is nog altijd te zien in Flevoland, veelal jagend boven het riet.

bron:Vogelbescherming

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

2 opmerkingen

  1. Nu maar hopen dat deze vogels het ook snappen, wij zijn jaren gel3den ook in gebouwd ? Onze leefomgeving was ook weg,ik had ? Aan een waterplas willen zitten,maar daar heeft niemand over gepraat, ja wel over een Baatbelasting ,of wij die even wouden betalen,
    Gaat bij mensen toch anders als bij dieren.

  2. In Lelystad zien ze liever wat anders vliegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *