donderdag 5 december 2019
Homepage | overige | Legcrises bij koolmees en pimpelmees ?

Legcrises bij koolmees en pimpelmees ?

Worden de legsels van koolmees en pimpelmees dit jaar nog kleiner? Het broedseizoen 2015 gaf recordkleine legsels te zien. Dit bleek uit een controle van 17.000 nestkasten. Het bestendigde een tendens die al een paar jaar aan de gang is!

Zeer kleine legsels koolmees en pimpelmees
De legselgrootte van koolmees en pimpelmees was in 2015 zeer klein; het ging om de kleinste legsels in de laatste 35 jaar! Beide soorten legden ongeveer één ei minder dan het langjarig gemiddelde: de koolmees gemiddeld 7,3 eieren tegen 8,5 eieren normaal (-14%) en de pimpelmees 9,2 tegen 10,2 eieren (-10%). Deze vermindering van de legselgrootte is al sinds 2010 een opvallend fenomeen. Andere soorten volgen deze trend niet.

Stabilisatie vervroeging van eerste eileg
De lente van 2015 was vrij koel, droog en zeer zonnig. De daaropvolgende zomer was vrij warm en zonnig, maar ook natter dan normaal. Het broedseizoen van 2015 verliep daardoor heel anders dan dat van een jaar eerder. Doordat het aanvankelijk vrij koel was, kwamen nestbouw en eileg van de meeste soorten laat op gang; bijna twee weken later dan in het recordjaar 2014 met zijn uitzonderlijk warme voorjaar. Het was echter niet zo laat als in het nóg koudere voorjaar van 2013. Het lijkt erop dat de vervroeging van de eerste eileg in recente jaren wat stabiliseert.

Aanpassen?
Het is intrigerend of de vervroeging van het broedseizoen en de afnemende legselgrootte iets met elkaar te maken kunnen hebben. Van (kool)mezen in de Veluwse bossen weten we dat de vervroeging van hun legdatum niet voldoende is geweest om de vervroeging bij te houden van de jaarlijkse rupsenpiek, de belangrijkste bron van voedsel voor hun nestjongen. Zouden de mezen tegenwoordig een ei minder leggen omdat ze er ‘rekening mee houden’ dat ze minder jongen kunnen voeden, nu ze vaak te laat zijn voor de rupsenpiek? Of is het zelfs een tactische keuze om de mismatch met de rupsenpiek te verkleinen. Een ei minder leggen betekent immers ook ongeveer een dag eerder jongen in het nest?

bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland
foto: Door Sławek Staszczuk – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia

Een volwassen pimpelmees
Een volwassen pimpelmees

Bekijk ook

Boswachter is 150 mussen kwijt

150 huismussen zijn zoek. Afgelopen zomer heeft boswachter René Oosterhuis zo’n 200 huismussen geringd op ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *