donderdag 16 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Kust- en weidevogels voelen zich thuis in natuur bij Zierikzee

Kust- en weidevogels voelen zich thuis in natuur bij Zierikzee

kluut
kluut

Nog geen jaar na de oplevering van de nieuwe natuur rond Zierikzee hebben vogels als de kluut en grutto een nieuw thuis gevonden. Met name de sierlijke kluut doet het goed, met zo’n 45 broedparen in Levensstrijd.

Nieuwe natuur
Zowel ten noorden van de N59 (Gasthuisbevang) als ten zuiden (Levensstrijd) is vorig jaar nieuwe natuur gecreëerd om kust- en weidevogels de ruimte te bieden. Er zijn kreken, lage oevers en broedeilandjes aangelegd om met name kustvogels broedgelegenheid te bieden. Daar profiteert vooral de kluut van, met 45 broedparen goed vertegenwoordig in deelgebied Levensstrijd ten westen van Zierikzee. Ook de tureluur, waar het natuurontwikkelingsplan zijn naam aan te danken heeft, doet het goed met zo’n 15 broedparen. Verder was er broedsucces bij de:

kokmeeuwen (40x)
visdiefjes (3x)
bontbekplevier (1x)
kleine plevier (1x)

Weidevogels
De wat hogere delen van de natuurgebieden zijn ingezaaid met kruidenrijke grassen waar weidevogels als de grutto en veldleeuwerik zich thuisvoelen. De kievit voelt zich erg op zijn plek in Levensstrijd met meer dan 20 broedparen. De grutto, die het moeilijk heeft in het Nederlandse polderlandschap, was met 11 broedparen succesvol. Ook in natuurgebied Gasthuisbevang bij de Gasthuisdreef was er broedsucces van de grutto met 6 paren. Verder werden er opvallend veel veldleeuweriken gezien, zo’n 19 paartjes.

bron: Natuurmonumenten
foto: Recurvirostra_avosetta_-_Zoo_Frankfurt, wikipedia commons

Bekijk ook

Hoe klinkt een kneu en vooral ook, hoe ziet hij er uit(met video)

De kneu kneutert, krast en babbelt tevreden voor zich uit en vooral ook door elkaar ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *