zondag 8 december 2019
Homepage | vogelverenigingen | Keursystematiek 2016 van de NBvV

Keursystematiek 2016 van de NBvV

Uit de NBvV nieuwsbrief

Vooruitlopende op een uitgebreider stuk in het maandblad “Onze Vogels” van oktober geven wij u essentiële informatie over de wijzigingen in het prijssysteem en regels m.b.t keuringen
op TT’s binnen de NBvV.

Vanaf dit jaar zal op de district TT’s en het NK niet meer naar aantallen in groepen gekeken worden om tot prijsbepaling te komen. Afgesproken is dat in elke groep, ongeacht het aantal vogels, goud, zilver en brons toegekend gaat worden, indien de benodigde punten zijn behaald. Bij enkelingen minimaal 91,
stellen minimaal 181 en bij stammen minimaal 360 punten.

Daar waar voorheen bepaald was om tot toekenning van 93 of meer te komen, is deze regel vervallen. De vogels worden naar kwaliteit beoordeeld, ongeacht de aanwezigheid van meerdere 92 punten vogels. Er kan tot en met 95 punten gekeurd worden (dit zal een excellente vogel zijn). In stellen en stammen
vindt aftrek van toe te kennen eenheidspunten plaats, bij elk verschil tussen de vogels in het stel of stam.
Algemeen Kampioenen (Best of Show)
Toegevoegd wordt de Algemeen Kampioen voor de zes categorieën bij zowel stel, als wel ook de stammen bij de Nederlandse Kampioenschappen. Dit betekent dat er in totaal 18 Algemeen Kampioenen aangewezen worden (alleen bij NK).

Aanwijzing van de 6 Algemeen Kampioenen bij district TT’s blijft zoals in 2015 (alleen enkelingen die ook in het stel of stam kan vallen).
Zowel tijdens de district TT’s als bij het NK wordt bij de jeugd in drie categorieën een Algemeen Kampioen aangewezen, te weten bij de Kanaries, Kromsnavels en Tropische/overige
vogels.

De keurmeester moet ongeacht het prijssysteem binnen uw afdeling verschil in rangorde hanteren, tussen prijswinnaars onderling en daarnaast tussen prijswinnaars en niet prijswinnaars.
Klassementen
Het is zaak dat afdelingen voor aanvang van de tentoonstelling en de keuring van de vogels goed vastgelegd hebben hoe het bondskruis aangewezen dient te worden. Naast het vastgestelde
vereiste minimum aantal punten, is de afdeling vrij om hiertoe zelf een systeem te hanteren. Dit kan een roulatiesysteem zijn, maar ook de hoogste vogel van de show en bij gelijkluidende punten, opnieuw een van te voren vastgelegd roulatiesysteem. Een goede interne regelgeving vooraf voorkomt
problemen achteraf.
Daar waar klassementen gespeeld wordt, is het raadzaam de met 95 en 94 gewaardeerde vogels als meetellend resultaat op 93 te zetten. Dit voorkomt scheeftrekking van klassementen.

Goudvink_6

 

Bekijk ook

Doordeweeks werkt hij als timmerman in het weekend is hij vogelkweker

Door de week werk je voor de baas. Zet je ’s avonds de wekker en ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *