vrijdag 6 december 2019
Homepage | inheemse vogels | In Vlaanderen subsidie om vogels te laten broeden

In Vlaanderen subsidie om vogels te laten broeden

Inwoners kunnen voortaan een subsidie krijgen voor vogels die op hun domein broeden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een subsidiereglement goedgekeurd voor de bescherming van vier vogelsoorten die op de grond kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning en de velduil. Als nesten en jonge vogels van deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dit ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De betrokken landbouwer die de beestjes laat broeden op zijn domein, kan een vergoeding vragen voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen ter bescherming van de vogelsoorten.
Een aanvraagformulier is te vinden op de website www.natuurenbos.be/Soortenbeleid.

bron: HLN.be
foto: wikipedia

template foto Vogelblad

 

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *