zaterdag 22 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Illegale aanleg zonnepanelen Weperpolder schaadt vogels

Illegale aanleg zonnepanelen Weperpolder schaadt vogels

Vrijwel niemand zal ontkennen dat een wereldwijde energietransitie noodzakelijk is. Maar zoals het gaat met de zonnepanelen in de zandwinplas aan de Weperpolder in Friesland, moet het dus niet.
Belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels
De zandwinplas bij de Weperpolder is een belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels, waaronder verschillende soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Fochteloërveen speciaal is aangewezen. Het gaat daarbij om de wilde zwaan, kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, slobeend en wintertaling. Het bedrijf GroenLeven wil een groot drijvend zonnepark op de zandwinplas plaatsen. Vogelbescherming heeft de initiatiefnemers via de gemeente erop gewezen dat bij de aanleg moet worden voldaan aan de strikte beschermingsvereisten, die gelden voor vogels en hun rustplaatsen op grond van de Wet natuurbescherming.

Illegale aanleg testpanelen
GroenLeven heeft op het laatste moment een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Het bedrijf heeft niet gewacht met de uitvoering van de werkzaamheden. GroenLeven begon meteen met de aanleg van panelen zonder de vereiste ontheffing en vergunning. De provincie Fryslân sommeerde GroenLeven om het werk te stoppen. Maar zelfs een dwangsom mocht niet baten. Het leggen van de eerste ‘testpanelen’ werd afgemaakt: 1,5 ha (5.670 zonnepanelen) zijn op pontons geïnstalleerd. Tijdens deze werkzaamheden vermeden de watervogels massaal de zandwinplas. Er was duidelijk sprake van verstoring van deze belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels.

De provincie zal nu een oordeel vellen over de illegale aanleg van de testpanelen en de eventuele gevolgen. De Wet natuurbescherming staat vooralsnog in de weg om nog meer panelen op de plas te leggen, omdat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten.

De beoogde fase 2 van het zonnepark voorziet in 28.800 panelen en beslaat ca 6,7 ha. De zandwinplas is totaal 19,6 ha groot. Dat betekent dat goed onderzoek nodig is naar de effecten van het leggen van zonnepanelen voor de betrokken vogelsoorten. Op basis daarvan moet worden beoordeeld of, en zo ja onder welke voorwaarde, een ontheffing en vergunning kan worden verleend.

Hoe het wel moet
Het aanleggen van zonnepark Weperpolder wijst uit dat het plaatsen van zonnepanelen op het water en op land zorgvuldig en met inachtneming van de Wet natuurbescherming moet gebeuren. Er zijn veel plekken in Nederland waar zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden zonder natuurschade. Soms zal dat wat extra kosten dan in of bij een natuurgebied.

Maar daardoor blijft Nederland wel leefbaar. Leefbaar voor mensen, maar ook voor vogels en andere dieren. Die zijn vaak al de dupe van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Laat ze niet ook de dupe worden van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

bron:Vogelbescherming

De kleine zwaan

 

Bekijk ook

Duizenden kippen omgekomen bij grote schuurbrand in Twente

Bij een schuurbrand in het Twentse Bentelo zijn vrijdagmiddag duizenden kippen omgekomen, meldt de brandweer. ...

3 opmerkingen

 1. Ja hier begint het ? Het energie neutraal maken ? Heeft meer voeten in de aarde,
  Het leveren ? En het ophalen van deze hoeveelheid stroom ? Kan helemaal niet over ons leidingnet.
  Het plaatsen van zonnecellen? Het plaatsen van windmolen, zal overal op bezwaren komen.
  Iedereen wil het bij het volgende dorp 50 kilometer verderop.
  We zullen moeten kijken waar we de stroom voor gebruiken,één van de mogelijkheden is waterstofgas over dag maken,en dit over het gasnetwerk weer terug te leveren
  Helemaal van het gas af ,is ook nietnodig ,we hebben nog steeds veel aanvoer via rusland en noorwegen ,de noordstream hoofdleiding
  Maar we moesten toch al het gas verkopen ,oud minister kamp heeft 3 jaar geleden noch een grote deal gesloten.
  Ja blond? Néé stom, en dat wisten we toen ook al ,dat het gas niet oneindig is.
  Dus géén zonne cellen ,géén windmolens,
  Ja groen links en de pvd ,en d66 ,en de pvda ,en vvd ,en cda ,maak dat maar eens waar?

 2. Toch opmerkelijk dat bij massale vogelsterfte, zoals dode spreeuwen Den Haag en of andere locaties (Italie), enkel spreken van “complottheorie” bij 5G testen. Terwijl er ondertussen nog andere “theorie-complotten”,veronderstellingen, de ronde doen. Zoals: klimaatverandering, zonnepanelen, etc.
  Alle “theorie-complotten”, veronderstellingen, hebben te maken met signalen magnetisch velden-frequenties.

 3. Om het even welke dergelijke projecten hebben altijd een impact op de uitstraling van natuur, gemeente-woongebieden,luchthavens-radars, meteorologisch meetstations, etc.
  In Belgie is er een Wet die zegt dat windmolens minstens 5 Km afstand verwijderd zijn van dergelijke meetstations, sommige radars zelfs een straal van 10 Km.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *