maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Huiszwaluwen

Huiszwaluwen

Sommige vertrouwde dingen gaan gewoon door, zoals de eerste huiszwaluwen die bij hun kolonies verschijnen. Ze bouwen hun nesten van honderden klompjes klei of nemen een kunstnest in bezit. Voor het derde jaar op rij worden ze gevolgd in een landelijk nestonderzoek. Een mooi project om aan mee te doen als je thuis blijft en een kolonie aan of vlakbij huis hebt.
Deel deze pagina
Op zonnige dagen is het rusteloze gezwier van huiszwaluwen een mooi schouwspel. Tot halverwege de vorige eeuw waren ze alomtegenwoordig in steden en dorpen. Vanaf de jaren zeventig ging het bergafwaarts en verdween ruim 75 procent, maar vanaf de eeuwwisseling nemen ze weer toe. Sinds 2018, het Jaar van de Huiszwaluw van Sovon en Vogelbescherming, helpen vrijwilligers met een landelijk onderzoek naar de oorzaken van deze veranderingen.

Nestonderzoek
Tot voor kort was er nauwelijks iets bekend over wat er zich afspeelt in de nesten onder de Nederlandse gevels en dakranden. Om de veranderingen van een populatie te begrijpen, is het belangrijk om gegevens over het broedsucces van een vogelsoort te verzamelen.

In 2018 en 2019 werd het wel en wee van honderden nesten van een afstandje geobserveerd, verspreid over het hele land. Daaruit bleek onder meer dat hooguit de helft van de huiszwaluwparen een tweede legsel startte. In vergelijking met oudere onderzoeken in Europa is dat een laag aandeel. Ook bleek dat nesten van klei in het oosten van het land, op zandgrond, sneller kapotgaan dan op kleigrond. Kunstnesten raken vaker bezet op zandgrond. Op kleigrond geven huiszwaluwen vaak de voorkeur aan zelfgebouwde nesten van het vorige jaar. Dit zijn uitkomsten die ook vertaald kunnen worden naar beschermingsmaatregelen.

bron:naturetoday.com

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *