maandag 21 oktober 2019
Homepage | inheemse vogels | Huiszwaluw broedt vaker in til

Huiszwaluw broedt vaker in til

Een huiszwaluwtil is een soort dakoverstek op een paal. Huiszwaluwen kunnen zo’n plek gebruiken om hun nesten onder te bouwen. Want huiszwaluwen blijken niet meer overal welkom. Steeds meer huiszwaluwtillen raken bewoond.

Hulp bij nestgelegenheid
Tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw is de huiszwaluwpopulatie in ons land met zo’n 70% afgenomen. Vanaf 1990 is er weer een lichte toename. Desondanks is aandacht voor hun bescherming nodig: vanwege vermeende overlast worden hun nesten nog te vaak verwijderd of wordt de nestbouw op allerlei manieren verhinderd. Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te helpen zijn er daarom in Nederland vanaf 2008 inmiddels 139 huiszwaluwtillen geplaatst.

Toename
Jaarlijks wordt de bezetting van deze tillen genoteerd. In 2015 hebben huiszwaluwen in 21 tillen gebroed. Daarmee neemt de bezetting langzaam toe, van 2,7% in 2010, 4,5% in 2011, 8,5% in 2012, 9,8% in 2013 en 12,3% in 2014 tot 15,1% in 2015. Doordat eenmaal bezette tillen meestal de volgende jaren bewoond blijven én er jaarlijks een paar nieuw bezet raken zal de bezettingsgraad naar verwachting ook de komende jaren blijven stijgen.

 

bron: Vogelbescherming
foto: Bewoonde til in Havelte (Greet Glotzbach)
nederlandse_huiszwaluwtillen_in_2012__huiszwaluwtil_gg_471x264

Bekijk ook

SP hekelt de plezierjacht op vogels in Zuidplas

De SP in Zuidplas hekelt de ganzenjacht op dit moment in de gemeente Zuidplas. De ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *