woensdag 11 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Hoogwater: vogels lijden én profiteren

Hoogwater: vogels lijden én profiteren

De hoge waterstand van de Rijn in deze winter heeft nogal wat gevolgen voor de dieren in de uiterwaarden. De Vogelbescherming laat weten dat sommige soorten heel veel last hebben van de watermassa. Andere profiteren juist.

De uiterwaarden van de grote rivieren zijn een groot leefgebied voor vogels. Hoog water in het voorjaar leidt tot een massavernietiging van de nesten van grondbroeders als gele kwikstaart en veldleeuwerik, aldus de organisatie. Hoog water in de winter ontneemt honderdduizenden ganzen de toegang tot grazig gras.

Ganzen kunnen uitwijken, broedvogels niet zonder meer. “Vogelsoorten die in graslanden broeden hebben het al niet makkelijk door de intensieve landbouw. Een laat hoogwater kan langs de rivieren een heel broedseizoen tenietdoen.”

Roofvogels zijn daarentegen spekkoper. Torenvalken, buizerds, blauwe reigers en grote zilverreigers doen zich bijvoorbeeld te goed aan een overvloed aan voedsel. Het hoge water spoelt muizen uit hun veilige holen gespoeld.

Veldmuis en rosse woelmuis komen het meeste in de uiterwaarden voor en zijn heel belangrijk als voedsel voor roofvogels en reigers. “Voor torenvalken, buizerds en reigers is het ‘vrijkomen’ van zoveel muizen aanvankelijk een voedselbonanza. Het leidt tot bijna orgie-achtige omstandigheden, er is veel meer voedsel dan de vogels aankunnen.”

Behalve muizen verlaten ook regenwormen massaal de bodem. Die zijn nóg veel meer beschikbaar. Kokmeeuwen, vaak in grote groepen van vele honderden vogels, storten zich op de ronddrijvende wormen. Het water biedt de vogels nog een voordeel: op het ondiepe water zijn ze relatief veilig voor vossen en andere roofdieren.

bron:rtv-arnhem

Bekijk ook

Groene specht verlaat het nest (video)

Jan Ebbenn filmde een groene specht die een jong stimuleert om naar buiten te komen. ...

2 opmerkingen

  1. Ik ga er toch vanuit dat er nog geen enkele vogel broed daar? Is dit doemdenken of wishfull thinking, om een zielig verhaal op te hangen voor de achterban,
    Over 2 week kan het compleet anders zijn in de uiterwaarden.

  2. Als er geen uiterwaarden waren konden de vogels daar ook niet broeden.We plaatsen ook nestgelegenheden maar soms gooit een storm roet in het eten.We voeren de tuinvogels leuk voor de sperwer.Een bekende voetballer heeft het zo mooi verwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *