dinsdag 25 februari 2020
Homepage | natuurbescherming | Het is stil in het bos

Het is stil in het bos

Zangvogels in Zuidoost-Azië worden op grote schaal weggevangen uit hun natuurlijke omgeving en komen in kooitjes terecht, als ze het al overleven. De Europese vereniging van dierentuinen, EAZA, maakt zich grote zorgen over deze schrikbarende afname en voert campagne om er wat aan te doen.
Het aantal zangvogels in Zuidoost-Azië (o.a. in Indonesië) gaat schrikbarend achteruit. Zo hard zelfs dat van verschillende soorten niet duidelijk is of ze nog in het wild voorkomen. En in ieder geval ook zo snel dat sommige soorten onvoldoende wettelijke bescherming krijgen.

Nieuwe campagne Silent Forest
EAZA wil iets doen aan de neergang en voert daarvoor tot en met 2019 campagne onder de titel Silent Forest. EAZA is een samenwerkingsverband van Dierentuinen en Aquaria uit Europa en het Midden-Oosten. Om deze campagne voor zangvogels tot een succes te maken, krijgen ze steun van veel dierentuinen en natuurorganisaties die actief zijn op dit gebied. Ook TRAFFIC, IUCN en BirdLife International, de koepelorganisatie van Vogelbescherming, hebben hun steun uitgesproken.

William van Lint, is werkzaam voor EAZA en actief bij de campagne betrokken. Hij is ook lid van de Ledenraad van Vogelbescherming. “Het gaat nu snel achteruit met de zangvogels in Zuidoost-Azië. Echt heel zorgwekkend. Als dierentuinen voelen we een verantwoordelijkheid om het uitsterven van soorten in het wild te voorkomen. Daar zetten we ons voor in via campagnes als Silent Forest.”
Wat speelt er precies?
“Er is natuurlijk het verlies van leefgebied. Maar deze campagne richt zich op de ongebreidelde handel in zangvogels. Op grote schaal worden de zangvogels uit het wild gevangen en verhandeld. Als de vogels dat overleven – vele gaan snel dood – eindigen ze in kooitjes als huisdier, of als prijsdier voor grootschalige zangwedstrijden. Ook komen ze in de pan terecht, of worden soms tot ‘medicijn’ verwerkt. Deze ontwikkeling gaat in een dusdanig tempo dat soorten dreigen uit te sterven in het wild. Of dat al zijn.”

bron:Vogelbescherming

Bekijk ook

Verstoten moedervogels echt jongen die naar mens ruiken?

Vogeltjes die uit het nest zijn gevallen, moet je nooit oppakken. Want, zo gaat het ...

2 opmerkingen

 1. Ja dierentuinen maken zich zorgen,dat heb ik ook al veel langer aangegeven,maar een oplossing zou zijn dat alleen geringde vogels verstuurd mogen worden,met een vaste voetring,zodat aangetoond word dat deze vogels in gevangenschap geboren zijn.
  Maar daar hoor ik nooit iemand over, niet de EAZA ,niet de partij voor de dieren, niet de dieren bescherming,en al helemaal niet de nvwa.
  Het versturen van vogels met een vaste voetring zal veel van deze handel overbodig maken,
  Kijk eens in nederland ,sinds het houden van de Europese vogels ,met een vaste voetring is toegestaan ,word er alle kleuren variaties aangeboden ,ook soorten ,die men met veel moeite in eerste instantie kweekten ,komen nu door het vele voedselaanbod in de vogel winkels ,goed uitde veren,om in vogeltaal te spreken.
  Maar de EAZA mag zich dan wel druk maken hiervoor? Hun doel om dieren onder te brengen ,verdient ook niet de schoonheids prijs.
  Surplus dieren worden liever opgevperd aan de leeuwen,dan ze onder te brengen ,bij particulieren die aantoonbaar goede leef omgeving voor deze dieren hebben
  Heb al eens voorgesteld aan de nvz de nederlandse vereniging van dierentuinen.
  Om sub leden toe te laten,die eventueel beoordeelt worden , om deze surplus op te vangen.
  Marc Damen zou hier een voortouw in kunnen nemen.
  Deze voormalig directeur van Blijdorp zou dit kunnen opwerpen ,en uitvoeren
  Maar dit gebeurt ook niet bij de EAZA,
  Veel eigen belang , kijk maar naar Burgers ,deze dierentuin zegt alleen dieren uit dierentuinen te nemen met hun bailal ,schone dieren zonder ziektes,hoe doe je dat met al deze mensen,ook steriel maken.
  Dus ook een verhaal van de eaza kun je in twijfel trekken

 2. Bekijk wat de gevolgen zijn bij vogelsoorten waar er geen ringplicht zijn, maar wel bewijs van legale herkomst. Zoals vogelsoorten voorkoment op/bij Bijlage B en of Bijlage X. Op sommige plaatsen binnen de EU, zoals frankrijk (20-05-2018) Zijn er voor dergelijke vogelsoorten niet voorzien met officieel erkende gesloten pootring, nu voor dergelijke vogelsoorten (Bijlage B en of Bijlage X), een verplichte oficieel erkende open pootring, een soort DNA Ring. Zoals voor/bij kapoetsen sijzen. Is ook vantoepassing voor Buitenlanders die dergelijke vogelsoorten in Frankrijk bij zich hebben. Voor dergelijke nieuw geboren vogels is er een algemene ringplicht Land van herkomst. Wordt meer dan waarschijnlijk straks binnen de volledige EU vankracht. Wat betekent straks een algemene ringplicht voor/bij vogelsoorten bijlage B. Bijlage X bestaat eigenlijk niet meer. Tewel zijn Bijlage X teruggeplaatst op/bij Balage A (kapoetsensijs), of defenitief geplaatst op bij Bijlage B. Dat betekent dat op sommige plaatsen binnen de EU (Nederland) ook van toepassing is/zijn voor sommige hybriden (kapoetsensijs X kanarie), en of sommige kleurslagen (mutanten/mutaties).

  De zogenaamde kanarieringen zijn niet langer officieel erkend (Frankrijk en waarschijnlijk straks de volledige EU) voor/bij dergelijke vogelsoorten en of eventueel dergelijke hybriden, kleurslagen (mutanten/mutaties).
  Enkel geregistreerde geslooten pootringen worden nog officieel erkend.
  Voor Nederland de zogenaamde NL pootringen (gesloten pootringen waar kenteken NL voorkomt, en uitgegeven door officieel erkende organisaties/vogelbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *