donderdag 27 februari 2020
Homepage | regelgeving | Het houden van toezicht op een tijdelijke tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs …….. wordt surveillant

Het houden van toezicht op een tijdelijke tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs …….. wordt surveillant

Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ?
De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het
broedseizoen een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby.
Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan
een tijdelijke tentoonstelling van vogels.
Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich niet alleen
richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen van vogelbenodigdheden,
maar bijuitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten.
Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden.
Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is
bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan.
Zo is er regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid.
Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze nageleefd wordt.
Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste instantie de Reglementen van de
NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke
vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, die als “surveillant”
actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren.
Wie kan surveillant worden?
Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden.
Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant moet voldoen.
a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs
aanwezig te zijn;
b. Beschikken over een email adres;
c. Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;
d. Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de NBvV te volgen;
e. Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de organisatie van een
tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;
f. Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van
de te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is
Hoe krijg je als surveillant de vereiste kennis van de werkzaamheden en de van
toepassing zijnde regelgeving?
Om als surveillant zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren biedt de bond het volgende
scholingstraject aan:
Gestart wordt met een regionale bijeenkomst waar de opbouw van het scholingstraject wordt
toegelicht.
In het eerste jaar wordt direct al gestart met het opdoen van praktijkervaring bij evenementen
die door de eigen vereniging worden georganiseerd.
Ondersteunend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld de teksten van de reglementen en
checklijsten worden door de bond digitaal beschikbaar gesteld.
Na het eerste jaar kan de surveillant besluiten verder te gaan in het scholingstraject.
In het tweede jaar wordt weer gestart met een regionale bijeenkomst.
3
Hier zal een evaluatie plaats vinden van de praktijkervaringen zoals die zijn opgedaan in het
eerste jaar.
In het tweede jaar zal naast de praktijkervaring bij de evenementen van de eigen vereniging
digitaal aandacht worden besteed aan de reglementen en richtlijnen van de NBvV.
Ook zal digitaal toelichting worden gegeven op de Nederlandse wetgeving ten aanzien van
het houden van dieren.
Het benodigde lesmateriaal wordt in de vorm van modules door de bond verstrekt.
Aan het einde van het tweede jaar wordt het scholingstraject afgesloten met de uitreiking van
een certificaat.
Wat kost dit wel niet ?
De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening:
– het samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal;
– de kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele hulpmiddelen;
– de kosten die door docenten voor dit scholingstraject worden gemaakt;
– de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat.
De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van de
twee regionale dagen en de kosten welke worden gemaakt voor het downloaden en printen
van het lesmateriaal, zijn voor rekening van de cursist.
Aanmelding
Deelnemers aan dit scholingstraject voor “Surveillant” kunnen uitsluitend worden aangemeld
door een afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die regelmatig een
tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert.
Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd.
Bij de aanmelding moet een verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is
aan dit opleidingstraject deel te nemen.
Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, hun n.a.w.- gegevens
en hun ondertekende bereidverklaring kunnen voor 1januari 2018 gezonden worden aan het
Bondsbureau van de NBvV. info@nbvv.nl

bron: Nieuwsbrief Commissie Dierenwelzijn & wetgeving

Bekijk ook

Onderzoek naar gebruik lijmplank

Boswachters zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding over het gebruik van lijmplanken. Deze ...

3 opmerkingen

 1. Gaan we boven op de NvWA.weer nieuwe mensen aanstellen?
  We hebben de veterinaire controle? Controle NvWA.
  Dan nog weer een controle van deze mensen?
  Zelfs in het gevangenis wezen ? En bij de politie?
  Word niet zoveel gecontroleerd.

 2. En wat te denken van de antie dierhouders,die houden al jarenlang de in en outs van de TT en vogelbeursen in de gaten,
  Met de conclusie niets is goed? En daar boven! Hebben we de onbezoldigde controlleurs van de dieren bescherming, samen met de incognito voormalige vogeldokter uit Meppel,je weet je wel ? Zijn voer moest je kopen anders was je niet goed bezig? Samen met zijn vriend eduard opperman? Controleren deze ook al vrijwillig de beursen ? Om vervolgens de landelijke pers te voorzien van hun ongefundeerde commentaar.
  Wat dan vervolgens in koffietijd of bij Radar dan weer breed uitgemeten word .van een achterban van de oprichters van de partij voor de dieren,
  Hebben we toch genoeg vrijwilligers?

 3. Zal wel weer als zo veel van zulke “baantjes” je moet alles kunnen maar je mag niets.En als je dan maar niet het pispaaltje wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *