zondag 9 augustus 2020
Homepage | inheemse vogels | Herstel van rietkragen voor de grote karekiet in de Vechtplassen

Herstel van rietkragen voor de grote karekiet in de Vechtplassen

Rond 1960 waren er nog zo’n 5000 broedparen van de grote karekiet in Nederland. Daar is nu niet veel meer van over. In 2014 waren er nog maar 120-150 paren. De situatie in 2016 lijkt nog veel zorgelijker te zijn. Waarschijnlijk halen we de 100 paar niet meer. Daarom is dit jaar een plan gelanceerd om de grote karekiet te beschermen in een van zijn laatste bolwerken, de Oostelijke Vechtplassen.

De afname van het aantal grote karekieten in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het vastleggen van waterpeilen in alle moerassen en meren. Grote karekieten nestelen namelijk in brede rietkragen die in diep water aan de oevers staan. Dat riet ontwikkelt zich het beste als het water in de zomer flink zakt, de bodem droogvalt, en het riet zich vervolgens kan uitbreiden. Als het water daarna in de winter weer stijgt is er in april weer prachtig riet in diep water aanwezig. Maar zonder deze peilfluctuaties hoopt zich dood materiaal op tussen het riet dat vervolgens verzwakt en verdrongen wordt door andere plantensoorten. Dit proces heeft zich inmiddels in geheel Nederland voltrokken zodat er nog nauwelijks krachtig waterriet resteert. In enkele gebieden heeft het ideale riet voor de grote karekiet zich echter staande weten te houden doordat de wind daar voor golven zorgt waardoor het dode materiaal tussen het riet wegspoelt. Zo’n gebied is de Oostelijke Vechtplassen, en dan met name de Loosdrechtse Plassen.

Herstel leefgebied in Oostelijke Vechtplassen
In Loosdrecht bestaat gelukkig al veel aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit en behoud van rietkragen. Maar toch worden ook daar de resterende waterrietkragen bedreigd door onder meer de aanleg van beschoeiingen, waardoor waterriet verdroogt en verruigt. Ook worden rietkragen soms gewoon verwijderd. Een ander probleem is dat de bomen zich flink uitbreiden aan de oevers van de meren en eilanden. Het riet komt zo in de knel. De grauwe ganzen vreten daarnaast ook nog eens stukken riet weg. Het is dus dringend noodzakelijk om maatregelen te treffen om de kwaliteit van deze overjarige rietkragen te herstellen.

Om de achteruitgang een halt toe te roepen ligt er nu een beschermingsplan voor de grote karekieten in het belangrijkste bolwerk van de soort in Nederland: de Oostelijke Vechtplassen – en dan vooral de Loosdrechtse Plassen. Het is in opdracht van Vogelbescherming gemaakt door de Werkgroep Grote Karekiet Loosdrechtse Plassen, Jan van der Winden en Angela van Bergeijk. Het doel ervan is om in het leefgebied van de grote karekiet op korte termijn te verbeteren door de rietkragen te herstellen.

bron: Vogelbescherming
foto: eerder gepubliceerd

De grote karekiet
De grote karekiet

Bekijk ook

Steeds meer oehoes bij vogelopvang: ‘Ze zijn niet geschikt als huisdier’

Met hun ronde, heldere ogen en donzige vacht zien jonge oehoe’s eruit als schattige, knuffelbare ...

1 opmerking

  1. De inspectie van de Dierenbescherming Eduard Opperman,zal dit wel toeschrijven ,aan het massaal wegvangen,door de volièrehouder .
    Zoals in het programma achter het nieuws.
    Deze vogels komen bij volièrehouder bijna niet voor.
    Het verdwijnen van de habitat,wat ik al eerder aangegeven heb,is in alle gevallen,de reden dat soorten het laten afweten.
    Dit kan ook weer veranderen,kijk maar naar de geelgors,door opnieuw graan te verbouwen,komen deze weer meer voor in Nederland .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *