zondag 5 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Hangpoot al minstens tien jaar in de lucht

Hangpoot al minstens tien jaar in de lucht

Twee jaar geleden publiceerde Ouderenjournaal een artikel van adviseur en onderzoeker fauna-ecologie Nico Beemster over de Bruine kiekendief ’Hangpoot’. Naar nu blijkt is Hangpoot nog steeds aanwezig in de Oostvaardersplassen en wordt dit jaar gevierd dat hij (minstens) tien jaar oud is. Nico Beemster schreeft daarom een nieuw stuk over deze bijzondere vogel.

Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga doet vanaf 2006 onderzoek naar de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Bij dit onderzoek is een Bruine kiekendief betrokken die overal en altijd kan worden herkend: ”Hangpoot”.

Bijzondere vogel
Hangpoot kwam in het voorjaar van 2012 als adulte man (minstens in zijn 6e kalenderjaar) terug in zijn broedgebied met een hangende poot. Waarschijnlijk broedde hij toen al een paar jaar in de Oostvaardersplassen, maar dan zonder hangpoot. Hij is dus nu minstens in zijn 10e kalenderjaar, maar waarschijnlijk wel een paar jaar ouder. Hangpoot is om meerdere redenen een bijzondere vogel.

In het muizenrijke jaar 2014 had hij twee vrouwtjes en bracht hij bij beide vrouwtjes jongen groot
Hangpoot is één van de kiekendieven in de Oostvaardersplassen die bijna uitsluitend buiten het natuurgebied zijn voedsel vindt, ook in muizenarme jaren. Hij jaagt veel langs de A6, waar hij zich weinig aantrekt van het langsrazende verkeer. Misschien heeft hij aan deze niet ongevaarlijke activiteit wel zijn hangpoot te danken. Wie regelmatig gebruik maakt van de A6 tussen Lelystad en Almere zal hem waarschijnlijk wel eens gezien hebben.

Twaalf jongen
De hangpoot lijkt de vogel bij het jagen op muizen of vogels niet te deren. Beemster’s collega-onderzoeker Wim Schipper stelde vast dat Hangpoot in 2012-2015 in totaal maar liefst twaalf jongen grootbracht. In het muizenrijke jaar 2014 had hij twee vrouwtjes en bracht hij bij beide vrouwtjes jongen groot. Nu, in het muizenarme jaar 2016, is het mannetje ook weer druk bezig om jongen groot te brengen.

Bijzonder aan Hangpoot is zijn zeer lichte verenkleed. De onderzijde van de vogel is zo licht dat hij door vogelaars regelmatig wordt versleten voor een mannetje Blauwe kiekendief. De afgelopen jaren is Hangpoot regelmatig op de foto gezet, maar niet zo mooi als Rob Dekker dat kortgeleden deed.

bron: ouderenjournaal
foto: foto RobDekker via Ouderenjournaal

"Hangpoot" in volle vlucht
“Hangpoot” in volle vlucht

Bekijk ook

Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal

Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *