donderdag 5 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Grootste industriegebied is ook een vogelparadijs

Grootste industriegebied is ook een vogelparadijs

,Een geelpootmeeuw!” Vogelkenner Garry Bakker zoomt nog eens extra in met zijn kijker. ,,Ja hoor, volgens mij is het echt een geelpootmeeuw.” Onbewust van het enthousiasme dat zijn verschijning teweeg brengt, stapt het dier tussen de andere meeuwen die zijn neergestreken in een natuurterrein dat speciaal voor hen in de Rotterdamse haven is aangelegd. Neêrlands grootste industriegebied verandert steeds meer in een natuur- en recreatieterrein.

Het water beschermt ze tegen roofdieren en houdt mensen op afstand
Vrachtwagens rijden af en aan met containers, zand waait over de weg, fabrieken braken pluimen uit. Idyllisch is anders, maar vogels zijn gek op de Rotterdamse haven. Meeuwen bivakkeren graag op de braakliggende terreinen, de open vlakte is voor kieviten ideaal om eieren te leggen (‘Weinig vossen’) en kuifeenden badderen in de poelen.

Wie in Nederland bijzondere vogels wil zien, moet naar de Maasvlakte. Niet in het minst omdat er ook vaak exotische vogels opduiken die meeliften met zeeschepen. De ortolaan, Spaanse mus, steppeklapekster en de izabeltapuit zetten hier poot aan wal, tot verrukking van vogelaars. ,,Dit is een vogelparadijs,” vat stadsecoloog Garry Bakker samen.
Die liefde van vogels voor de haven was nooit wederzijds. Voor de bedrijven vormen ze vooral een probleem. Waar meeuwen broeden, is het verboden fabrieken te bouwen. Met honden en tractoren verjagen ze de ongewenste bezoekers.
Vogelreservaat
Tot nu toe, want op de Maasvlakte is een speciaal vogelreservaat ingericht van 21 hectare, vergelijkbaar met dertigvoetbalvelden, met verschillende eilandjes. Enkele zijn bedekt met schelpen, omdat meeuwen dat prettig vinden. Op de andere groeit gras.

,,Kieviten broeden daar al,” constateert Bakker turend door zijn kijker. ,,Het water beschermt ze tegen roofdieren en houdt mensen op afstand.” Voor de oeverzwaluw zijn gaten gemaakt in de betonnen fundamenten van kijkhutten rondom het gebied.
Langs het terrein loopt een fietspad, dat doorloopt tot aan het Maasvlaktestrand. 120 kilometer aan fietsroutes zijn de afgelopen jaren aangelegd, zegt Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam. ,,We willen de haven toegankelijk maken voor de mensen. Als ze er komen om te recreëren en van de natuur te genieten, komen ze hier ook sneller werken.”

Parkeerplaats
Curieus is wel dat het permanente natuurterrein precies gepland is naast een grote parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs met tankstation, truckerscafé en douches. ,,Er is natuurlijk spanning tussen recreatie, natuur en de gewone havenactiviteiten,” beaamt landschapsarchitect Hank van Tilborg. Hij tekende voor het Havenbedrijf Rotterdam de truckparkeerplaats én het natuurgebied ernaast, in overleg met stadsecoloog Bakker.

,,Ik denk dat die truckers het mooi vinden om naast zo’n gebied te overnachten. Ze kunnen hier uitwaaien op het strand vlakbij, ze kunnen vogels kijken. Dat is wat anders dan op een mistroostig bedrijventerrein staan.”

bron: AD.nl
foto: Door Dûrzan cîrano – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11741458

De izabeltapuit
De izabeltapuit

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *