donderdag 22 augustus 2019
Homepage | natuurbescherming | Grijze roodstaartpapegaai , recente info van CITES

Grijze roodstaartpapegaai , recente info van CITES

De grijze roodstaartpapegaai heeft sinds 2 januari 2017 een strengere CITES-bescherming. Vergunningen kunnen alleen voor commerciële doeleinden worden verleend, als de dieren in gevangenschap zijn gefokt en geboren. Ook heeft u binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig om een grijze roodstaartpapegaai over te dragen.

Dit is besloten tijdens de CITES-conferentie, die van 24 september tot 5 oktober 2016 plaatsvond in Johannesburg, Zuid-Afrika. De besluiten van de CoP17 worden geïmplementeerd in de Europese verordeningen.

Appendix I
De grijze roodstaartpapegaai is verplaatst van Appendix II naar Appendix I van CITES. Eind januari of begin februari volgt de publicatie van de nieuwe Soortenlijst. Dan wordt deze soort ook opgenomen in bijlage A van de Basisverordening (CITES-wetgeving geïmplementeerd in de Europese wetgeving).
Invoer en (weder)uitvoer
Voor de invoer en (weder)uitvoer van deze soort worden CITES-vergunningen alleen voor commerciële doeleinden verleend, als de dieren aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren. U kunt bij ons een vergunning voor invoer of uitvoer aanvragen.
Daarnaast moet u bij invoer rekening houden met de strengere invoerbepalingen voor levende vogels door de vogelgriep.
EU-certificaat
De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze roodstaartpapegaai. Wilt u als houder een dier aan iemand anders overdragen? Dan beschikt u voorafgaand aan de overdracht over een EU-certificaat. Een certificaat kost €15.
U kunt vanaf februari 2017 een certificaat aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u zoveel mogelijk documentatie mee waaruit de legale herkomst van de vogel blijkt.
Merken
Zodra de grijze roodstaartpapegaai ook is opgenomen in bijlage A van de Basisverordening zorgt u er als houder voor dat de dieren zijn gemerkt met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een microchiptransponder. Is uw grijze roodstaartpapegaai ongemerkt? Dan laat u de vogel alsnog door de dierenarts chippen.
U vraagt een naadloos gesloten pootring aan bij één van de aangewezen bonden.
Vereisten pootring
De maximale ringmaat is voor de Psittacus erithacus erithacus vastgesteld op 11,0 millimeter en voor de Psittacus erithacus timneh op 10,0 millimeter. Geef bij uw aanvraag voor ringen duidelijk aan om welke ondersoort het gaat. Daarnaast moeten de pootringen in hetzelfde jaar zijn afgegeven als waarin de jongen zijn uitgebroed. U mag dus geen ringen uit 2017 gebruiken voor uw nakweek van 2018. Vraag de pootringen daarom op tijd aan.
Administratie
Ook heeft u voor de grijze roodstaartpapegaai een administratieplicht, wanneer deze soort in bijlage A is opgenomen. Lees hoe u deze administratie bijhoudt.
Vogel in bezit voor opname in bijlage A
Had u de grijze roodstaartpapegaai al voordat de soort in bijlage A kwam? Dan moet u dit kunnen aantonen met bewijsstukken voorzien van een datum en waaruit blijkt dat u toen in het bezit was van de vogel. Denk bijvoorbeeld aan:
een kopie van een door de douane afgetekende invoervergunning
een aankoopbewijs
een rekening van de dierenarts
oude foto’s
Als uw vogel is voorzien van een naadloos gesloten pootring, is uit het ringnummer misschien ook het geboortejaar en het land van herkomst te herleiden.

bron: CITES
800px-Psittacus_erithacus_qtl1

Bekijk ook

Politie in de bres voor verwaarloosd vogeltje

Berkel en Rodenrijs – Vorige week kreeg de politie een melding binnen dat een vogeltje ...

1 opmerking

  1. Het is nu aan ee kwekers van grijze roodstaarten om te laten zien dat men er voldoende van kan kweken,
    Deze niet moeilijke soort kan makkelijk gekweekt worden ,alleen we hebben steeds minder kwekers ,de ouderen worden te oud? Raar maar waar ,en de jongeren hebben veel andere dingen te doen, uit eten terasje pakken .kinderen halen en brengen ,want we moesten met zijn 2 en werken,weet je nog,geen tijd meer voor hobbys en kinderen opvoeden, vreemd dat er veel mis gaat in deze opvoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *