vrijdag 6 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Grauwe klauwier broedt in het Geuldal

Grauwe klauwier broedt in het Geuldal

Prachtig nieuws: er zijn een vrouwtje en jonge grauwe klauwier gespot in de natuur van het Geuldal. Dit betekent dat de vrij zeldzame vogel hier in de omgeving een broedplek heeft gevonden. De grauwe klauwieren werden gespot bij Fokkebroek in Zuid-Limburg.

Alleen de waarneming van de vogel is al geweldig, maar het bewijs dat de grauwe klauwier hier in het Geuldal heeft gebroed is extra goed nieuws.

Wie wat bewaart…..
De naam klauwier slaat op de gewoonte van de vogel om een voorraadje prooidieren op te hangen aan de doornen van bramen of andere stekelige struiken.

Dieren profiteren van het ‘hazelmuisproject’
De waarneming van de klauwier werd gedaan tijdens een veldbezoek voor de verbetering van het leefgebied van de hazelmuis. Deze muis is een zeldzame verschijning en om het diertje meer ruimte en overlevingskansen te geven, neemt Natuurmonumenten een aantal maatregelen. Zo verbinden en maken we meer robuuste landschapselementen en ruigtehoekjes, zoals het aanleggen van hagen. De hazelmuis kan zich daardoor makkelijker en veiliger verplaatsen en een schuil- en leefplek vinden.

Ook andere dieren, waaronder de grauwe klauwier, profiteren van deze voorgenomen maatregelen. We hopen dan ook dat over een paar jaar een waarneming van de grauwe klauwier (en de hazelmuis) in het Geuldal ‘gewoon’ wordt!

bron: Natuurmonumenten
foto: “Lanius collurio 4”. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons –

Grauwe klauwier (Lanius colurio)
Grauwe klauwier (Lanius colurio)

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *