dinsdag 22 oktober 2019
Homepage | inheemse vogels | Gevonden vogeltjes

Gevonden vogeltjes

Een jonge vogel – nog dons tussen de veren – zit in een hoekje van de tuin. Oudervogels zijn in velden noch wegen te bekennen, het diertje kan niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt verlaten. Overal liggen katten op de loer, of kraaien, of de hond van de buren. Wat moet u doen?
Moeilijk om te doen, maar help jonge vogels door ze te laten zitten. Deze kwetsbare fase hoort er nu eenmaal bij, het is een soort spoedcursus overleven in het wild. Zet het jong eventueel wat hoger (op een beschutte tak), houd de kat een paar dagen binnen en vraag de buren dat ook te doen. Als de vogel gewond is (hangende vleugel, slepende poot, bloed op de veren), bel dan de Dierenambulance! Best een vol nest
Met tien kuikens is een vogelnest best vol, maar met tien jonge vogels barst het uit zijn voegen. Vaak wordt het nest gewoon te klein en komen de jonkies eruit voor ze volgroeid zijn. Dat is normaal. Ze leven die eerste dagen op de grond en lijken verweesd, maar zijn het niet. De ouders zoeken voedsel in de buurt en weten door bedelgeroep waar de jongen zitten. Na een dag of vier, vijf, soms eerder, kunnen ze vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.
Ogen dicht, aan de vakantie denken
Een jonge vogel kijkt de kunst van het overleven af van de ouders. Veilig in een kartonnen doosje kan dat niet, met alle gevolgen vandien en volgens de letter van de wet is het ook verboden. Houd dat in gedachten en neem ze dus niet mee, ook al ogen ze zielig. Gewoon ogen dicht, aan de vakantie denken of juist het werk, het moet.
Klaargestoomd voor een leven in het wild
Niet alle jongen zullen het redden – de natuur is hard. Degenen die overleven, zijn klaargestoomd voor een leven in het wild. En juist die overlevers (misschien de grootste die het eerst kon vliegen, misschien de beste verstopper, misschien de snelste leerling) zorgen op hun beurt weer voor nageslacht dat precies heeft wat nodig is, om in deze wereld vol mensen en katten en hedendaagse gevaren te overleven.

bron:vogelbescherming

Bekijk ook

SP hekelt de plezierjacht op vogels in Zuidplas

De SP in Zuidplas hekelt de ganzenjacht op dit moment in de gemeente Zuidplas. De ...

2 opmerkingen

 1. Katten op de loer?
  Onze poes doet dat niet?een bekende uitspraak.
  Of moet je er maar een emmer water over gooien???
  Ja er komen meer vogels om door katten ,als door kartonnen dozen .
  Dus wat is het probleem? Ja de kat?

 2. Volgens de ene zijn het de katten (vogelliefhebbers).
  Volgens de andere zijn het de roofvogels (duivenliefhebbers).
  Volgens nog anderen zijn het nog iets anders (eigenbelangen).
  Maar hebben al die personen zich al eens afgevraagd dat de mens(en) een van de hoofdverantwoordelijke zijn.
  Een “evenwicht” betekent in de eerste plaats “nemen en geven”.
  Maar in ons “moderne” eogistische levenswijze is dit zo goed als onmogelijk.
  Want alles berust op zoveel mogelijk nemen en zo weinig mogelijk geven (eigenbelangen eerst).
  Zolang beleidspersonen (vogelbonden) enkel en alleen naar buiten komen bij/voor persoonlijke belangen, zullen er negatieve veroordelingen blijven bestaan.
  Gelukkig zijn er beleidspersonen (vogelbonden) die inzien dat het anders kan. Door zelf initiatieven te nemen, en contact, toenadering, zoeken met organisaties die de vogelhobby in het geheel niet zo genegen zijn. Eventueel mits bepaalde toegevingen. Zoals Italie, waar de nacht voor de opening vogelevenement, er een algemene controle is door bevoegde personen/ambtenaren.
  Vogels die daarna nog aan het evenement worden toegevoegd, zoals vogelverkoop, worden aan “strenge” controle onderworpen, zoals: transportvergunningen, gezondheidscertificaten, vogelpootringen, Cites, etc.
  In italie is er een algemene oproep eerlijkheid/oprechtheid van iedereen.

  Als alle vogelbonden open kaart spelen met wat zich binnen de vogelhobby zich voordoet, en of zich heeft voorgedaan, zoals verschillende duizenden dode vogels COM Mondial Portugal, dan waren er meer dan waarschijnlijk geen “nieuwe” strengere maatregelen binnen de EU nodig. En waardoor onder andere het vogelevenement COM Mondiale binnen de EU steeds meer in gedrang komt. En waardoor Landen als Belgie, Frankrijk, niet langer dergelijke evenementen organiseren. Zelfs voor Nederland is het organiseren COM Mondiale meer dan waarschijnlijk de laatste keer.
  Hopelijk gooit vogelgriep en of andere “nieuwe” maatregelen geen roet in het eten.

  Ook Belgische vogelbonden doen een oproep om zelf het nemen van initiatieven, om zelf contact te nemen bij organisaties, personen die de hobby niet zo genegen zijn (contra’s).

  Controles dienen in de eerste plaats te gebeuren voor opening evenementen, en niet alleen tijdens evenementen. (nemen en geven).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *