zaterdag 22 februari 2020
Homepage | regelgeving | Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen.

Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen.

Bij de pluimveebedrijven die binnen een gebied van 3 kilometer liggen van het bedrijf in Biddinghuizen waar vrijdag 8 december een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, zijn geen nieuwe besmettingen aangetroffen.

Naar aanleiding hiervan wordt de vervoersregeling die voor een zone van 10 kilometer voor het gebied is afgekondigd, op enkele punten en onder voorwaarden aangepast.

Het vervoer van slachtkuikens van buiten het gebied naar het pluimveeslachthuis G.P.S. is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route.
Het vervoer van pluimveemest van buiten de 10 kilometer zone naar een mestverwerkingsbedrijf is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route.
Het vervoer van consumptie-eieren van buiten het 10 kilometer gebied naar twee eiverwerkersbedrijven is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route en met in achtneming van een goedgekeurd hygiene protocol.

bron: rijksoverheid

Bekijk ook

GRONINGEN AIRPORT MAG VOGELS EN ZOOGDIEREN BEJAGEN

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om vogels en zoogdieren af te schieten ...

4 opmerkingen

 1. Gelukkig voor de kippen en eenden boeren.
  Nu trachten om deze niet eerder buiten te laten lopen na half april.
  Dan zal de trek minder of over zijn ,en de zon zijn werk doen ,om cellen en andere ongemakken dood te branden met uv.

 2. Als ik bevinden de eenden zich continu binnen.

  Het gaat om variant N6 die in Nederland nog niet voorkwam, en dit gecombineerd met A5. Wat betekent dat de insleep van de vogelgriep indirect via wilde eenden is gebeurd. Bijvoorbeeld via stro, ongedierte, etc. Vandaar die extra maatregelen voor/bij eenden en kalkoenen.
  Toch opmerkelijk dat er bij kippen, eenden, kalkoenen, etc, verschillende varianten vogelgriep voorkomen.
  Kippen: A5N8
  Eenden: A5N6
  Kalkoenen: A5Nx
  A5Nx leunt het dichts aan met de vogelgriep variant in Azie, en is mogelijks een gevaar voor zoogdieren-mensen. Zeker mocht die variant verder muteren. Nx is een gemuteerde variant N.
  De gemuteerde variant A5N6 is meer dan waarschijnlijk de zelfde gemuteerde variant als in Ialie en of andere EU Lidstaten.
  Wanneer bij eenden A5N8 voorkomt hebben insleep vogelgriep doorgaans te met de algemene factor hygiéne. Wat het geval was bij particulieren, vogelmarkten.

  Vogels die eventueel drager zijn hebben doorgaans te maken met de “lichte” variant Nx.
  Daarom dat waakzaamheid, extra voorzorgsmaatregelen, bij om het even welke vogelevenementen (shows, markten/beurzen, etc) Oooo-zo belangrijk zijn.

 3. Reactie begint eigenlijk als volgt.

  “Als ik mij niet vergis bevinden de eenden zich continu binnen”

 4. Sorry.

  Het gaat natuurlijk om H5 en niet A5 eerste reactie/bericht.

  H5Nx is gemuteerde combinatie N3-N6-N8 en waar de mens geen, of bijna geen, resistentie heeft. Voor zover men weet (Amerikaansondezoek) overleeft H5Nx niet in wilde watervogels. Volgens dat zelfde onderzoek beschikken watervogels over een mechanisme om het hoogpathogene virus uit te schakelen. Laag pathogene virussen (N) komen onder watervogels wel voor en overleven daar ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *