donderdag 5 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Friese weidevogeltelling steeds nauwkeuriger

Friese weidevogeltelling steeds nauwkeuriger

Kollektievenberied Fryslân (KBF) en de Bond Friese VogelWachten (BFVW) gaan meer met elkaar samenwerken bij de weidevogeltellingen. Hiervoor ondertekenden ze dinsdag een vierjarige overeenkomst.
Volgens voorzitter Rendert Algra kan met de intensieve samenwerking het weidevogelbeheer tot betere resultaten leiden. ‘Door de monitoringsapp kan er op het laatste moment nog bijgestuurd worden. Een boer stelt het maaien eerder nog uit als er op een hoekje land nog veel kuikens zitten.’

Ook voorzitter van Wilco de Jong van Kollektievenberied Fryslân ziet die voordelen. ‘Met de gegevens van de Bond van Friese VogelWachten hebben wij goed zicht op de effecten van onze beheermaatregel. We kunnen de bescherming van weidevogels door boeren uitvoeren op de plekken waar die het meeste effectief is.’
Versnipperd
Monitoring op boerenland is de hoofdtaak van de BFVW. ‘Eerder vonden tellingen op land van leden van agrarische collectieven te versnipperd plaats. Nu gebeurt het centraal, mede vanwege de nieuwe monitoringsapp. Enkele vogelwachten dachten dat ze hierdoor geremd werden in hun ontwikkeling, maar uiteindelijk hebben de 121 vogelwachten zich allemaal achter de centrale registratie geschaard’, stelt Algra.
De BFVW verscherpte de eisen rond de registratie. ‘Als een nazorger geen gebruik maakt van de monitoringsapp, moet hij binnen een week de gegevens aanleveren via de computer. Desnoods met hulp van een zoon of opazegger.’
Registratie
De huidige monitoringsapp is inmiddels ook voor de steeds oudere wordende nazorger erg gebruiksvriendelijk, volgens Algra. ‘Foto’s van weidevogels helpen bij de registratie. Deze is heel nauwkeurig geworden, dankzij de app. Hier kunnen we een aantal jaren mee vooruit.’

Vooral in het bijhouden van alarmtellingen van grutto’s wordt de samenwerking verstevigd, geeft hij aan. ‘Driemaal in het jaar gaan de meer dan drieduizend nazorgers controleren hoeveel gruttokuikens er zijn en hoeveel kuikens er ook overleven. Tijdens de alarmtellingen vliegen grutto’s op en slaan alarm om hun kuikens te beschermen. Ze vliegen met veel kabaal weg bij hun jongen om vijanden op een dwaalspoor te brengen.’
Predatoren
De BFVW richt zich daarbij ook steeds meer op taken die daarmee verband houden. Het in beeld brengen van predatoren wordt bijvoorbeeld verder uitgebreid. De nu afgesloten overeenkomst tussen KBF en BFVW zorgt ervoor dat er een goed beeld bestaat van de situatie van de weidevogels in Fryslân waardoor het beheer optimaal kan worden toegepast. Bovendien kunnen boeren hierover, onafhankelijk door de BFVW onderbouwd, verantwoording afleggen, geven de organisaties aan.

Het afgelopen weidevogelseizoen kende een slecht begin, laat Algra weten. De eerste leg van de kievit en grutto is verloren gegaan door de droogte en predatie. ‘Minder vogels hebben kuikens gekregen. Maar het aantal kuikens dat is uitgekomen is groter dan vorig jaar’, verwacht de BFVW-voorzitter. In september worden de definitieve cijfers bekend.

bron: NieuweOogst.nu

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *