zondag 31 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Franse Raad van State verbiedt wulpenjacht

Franse Raad van State verbiedt wulpenjacht

Jagers in Frankrijk mogen komend seizoen niet jagen op de wulp. Waar de Franse overheid vond dat er komend jachtseizoen 6.000 wulpen mochten worden afgeknald, vindt de Franse Raad van State de neerwaartse spiraal waarin de soort zich bevindt wel aanleiding voor een jachtverbod.
Jachtlobby
Wetenschappers van de Franse overheid stelden eerder een jachtstop op de wulp voor, maar de Franse minister voor milieu Elizabeth Borne zwichtte tot verbazing van natuurliefhebbers voor de machtige Franse jachtlobby. De LPO (Ligue pour la Protection de Oiseaux), de Franse zusterorganisatie van Vogelbescherming, legde de zaak vervolgens voor aan het hoogste juridische orgaan van Frankrijk.
Groot succes voor Franse vogelbeschermers
De uitspraak is een groot succes voor LPO. Die probeert de Franse overheid al jaren te overtuigen van de noodzaak van minder jacht. Eerder deze zomer zette LPO ook een actie op touw tegen de jacht op de wulp en de zomertortel, en kreeg bijval van onder meer Vogelbescherming en onze koepelorganisatie Birdlife International.
Voor Nederland is de jacht op wulpen extra bitter, omdat een aanzienlijk deel van de vogels die hier broeden overwinteren in Frankrijk en dus het risico lopen te worden gedood. Terwijl er hier juist van alles wordt ondernomen om de soort als broedvogel te behouden.
In heel Europa ingestort
In Nederland en elders in Europa wordt er van alles ondernomen om de grootste steltloper van het continent te redden: bolwerken als de Britse eilanden zagen hun populatie in de afgelopen jaren instorten. Ook de Nederlandse wulpenpopulatie ontsprong de dans niet: de soort nam sinds de jaren ’90 met meer dan 40 procent af en verdween bijvoorbeeld nagenoeg uit de Hollandse duinen. Ofschoon er in het noordoosten van het land nog wulpen te vinden zijn, kreeg de populatie ook daar rake klappen. Bolwerken zijn er ook nog, zoals op de Waddeneilanden.
Grootste probleem is het bescheiden broedsucces van de soort: slechts een derde van de nesten komt uit en eieren die uitkomen leiden lang niet altijd tot vliegvlugge jongen. In de natuur heeft de wulp last van predatie en verstoring, op het platteland gaat de soort gebukt onder de schaalvergroting die vrijwel alle boerenlandvogels treft. Met zenderonderzoek en het afrasteren van nesten wordt getracht meer informatie te verzamelen en de kansen voor jonge vogels te vergroten.

Anders gezegd: de wulp kon wel wat goed nieuws gebruiken.

bron: vogelbescherming

De wulp

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

3 opmerkingen

 1. Waar zijn die mensen? Die vinden dat europa alles goed geregeld heeft?
  Wij in nederland hebben niets op de rij?
  De vogelmarkten niet? Het kweken met de ringen niet,
  De ge houden soorten niet?de cites is een ramp?
  Nee frankrijk doet het een stuk beter ,net als malta? En Italië, en spanje.
  Deze schieten ze alléén maar af.

 2. Alles hebben te maken met de soorten EU wetgevingen.

  Verordeningen: zijn van toepassing binnen alle EU Lidstaten door de EU zelf beslist.
  Richtlijnen: EU Lidstaten moeten dit omzetten in nationale wetgeving. En dit meestal binnen 2 jaar na goedkeuring richtlijn.
  Aanbevelingen: aanbevelingen zijn niet bindend, hebben jurydisch geen enkele waarde en is er dus ook geen verbod.
  Doordat de EU niet over een eigen grondwet beschikt werden in het verleden werkgemaakt van richtlijnen en of aanbevelingen.

  aanbevelingen kunt je vergelijken met aanbevelingen dierenwelzijn door dieren-vogelorganisaties-bonden. Zoals bij NBvV vogemarkten-beurzen die een NBvV keurmerkt hebben ontvangen. Dergelijk keurmerk-label is niet bindend, heeft juridisch geen enkele waarde. Dus is er geen verbod.

  Welk nut hebben dan zulke NBvV aanbevelen, als toch niets verboden worden. Als vogelbeurzen toch zoals in het verleden kunnen doorgaan. Ook al verlies je het keurmerk-label, toch kan die vogelmarkt-beurs gewoon doorgaan.
  En het is precies dat wat men in Nederland wil bij al die heisa wat betreft postievelijst, nu huisdierenlijst.
  Geen verbod maar wel aanbevelen, waar sociale controles gebeuren. Sociale controles betekent zoveel als, “bevriende” dieren-vogelhobbyisten controleren elkaar.
  Kijk wat de gevolgen zijn bij dergelijke aanbevelen. En vooral alles wat met jacht te maken hebben binnen de EU zijn daar opgeschoeid.

  • Gelukkig heeft de Franse raad van state de wulpenjacht verboden en mogen we in Nederland vogel beurzen/markten houden.De positieflijst opgesteld door,wie het weet mag het zeggen, rammelt aan alle kanten je zou toch denken dat wie deze samenstelt zorgt dat ze wettelijk in orde is,in de praktijk blijkt dat niet het geval het is zelfs een gênante vertoning geworden.Vriendjespolitiek is hier misschien wel de oorzaak van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *