vrijdag 19 juli 2019
Homepage | inheemse vogels | Europees steungeld ook voor weidevogels

Europees steungeld ook voor weidevogels

Den Haag – Ook de weidevogels gaan profiteren van de Europese steungelden (€30 miljoen) die staatssecretaris Sharon Dijksma beschikbaar heeft voor de melkvee- en varkenshouderij.
Europees steungeld ook voor weidevogels
Dat zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Eric Smaling.

Stimuleren
De staatssecretaris zegt in de brief dat ze in overleg met de sector kijkt hoe de situatie voor weidevogels gestimuleerd kan worden vanuit de nationale enveloppe uit het Europees steunpakket. Hoe dat gaat gebeuren meldt ze niet.

Soortenrijkdom herstellen
Dijksma zegt dat het een van haar ambities is om de soortenrijkdom in landbouwgebieden te herstellen. Behoud van weidevogels is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van de veehouderij.

Effectiviteit agrarisch natuurbeheer
De staatssecretaris verwijst naar het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarover afspraken zijn gemaakt tussen Rijk, provincies en collectieven van agrariërs. Zij gaat ervan uit dat het nieuwe stelsel ook betere gegevens over de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer oplevert.

‘Moet je sommige door het land zien raggen’
Dijksma zegt zorg te hebben over de teruggang van de weidevogelstand, maar ze kan zich niet vinden in de manier waarop de schrijver Geert Mak de werkhouding en werkwijze van boeren beschrijft. Mak schreef onder andere: “de laatste vogels worden onthoofd door maaiende boeren. Er zijn boeren genoeg die van vogels en de natuur houden maar je moet sommige eens door het land zien raggen. De jonge vogelkopjes vliegen je om de oren.”

‘Toonzetting doet geen recht’
Dijksma zegt daarover dat die toonzetting geen recht doet “aan de zorgvuldigheid die zoveel boeren betrachten bij het omgaan met weidevogels op hun land”.

bron: boerderij.nl
foto: rijksoverheid

Bekijk ook

Bestuur en oppositie zien duivenvangst helemaal anders

Het schepencollege maakt dit jaar maar liefst 13.575 euro vrij voor het vangen en doden ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *