woensdag 27 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Elia maakt luchtlijn van Kallo overdag en ‘s nachts beter zichtbaar voor vogels

Elia maakt luchtlijn van Kallo overdag en ‘s nachts beter zichtbaar voor vogels

De komende twee weken gaat Elia 1.8 km luchtlijn bebakenen die over de Rietmoerassen van Kallo loopt. Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, gaat hiermee in op een vraag van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. De lichtgevende bebakening – in dit geval gaat het om Avispheres – maakt de luchtlijn overdag en ‘s nachts beter zichtbaar voor vogels. Dit is een belangrijke maatregel want de luchtlijn bevindt zich in natuurgebied waar veel zeldzame vogels zitten. Elk jaar komen er in België 170.000 tot 500.000 vogels om het leven doordat ze tegen een luchtlijn vliegen.

‘Natuurpunt en Elia werken al sinds 2012 samen om het probleem van vogels die tegen hoogspanningslijnen vliegen aan te pakken’, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. ‘Toen gaf Elia de opdracht om een risicoanalyse te maken van het ganse netwerk. Die werd uitgevoerd door Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en Natagora. In 2020 werd de risicoanalyse geactualiseerd. Hieruit blijkt dat 3,4% (200 km) van de Belgische luchtlijnen (5.700 km) een hoog risico vormt voor vogels. In tussentijd is al meer dan 40 km van de risicovolle lijnen bebakend’.

‘De Rietmoerassen van Kallo zijn er gekomen als compensatie voor de natuurwaarden die verloren gingen bij de aanleg van de Liefkenshoekspoorwegverbinding. De luchtlijn, die er al stond, loopt over dit nieuwe natuurgebied en houdt een groot risico in voor zeldzame en bedreigde vogels zoals de zomertaling, de roerdomp en de woudaap. Deze vogels zien het Rietveld als een ideale broedplaats. In de buurt van de luchtlijn zijn dan ook al heel wat slachtoffers gevonden zoals roerdomp, kleine en grote zilverreiger, zwarte ibis en lepelaar. Hoewel de aardingskabels van de luchtlijn al voorzien zijn van bakens, vallen er nog steeds veel slachtoffers. We zijn dan ook blij dat Elia nog een extra inspanning doet om deze luchtlijn te voorzien van Avispheres die zowel ‘s nachts als overdag zichtbaar zijn’, aldus Dominique Verbelen.

Luchtlijn ‘s nachts en overdag beter zichtbaar dankzij bebakening

‘In functie van het type luchtlijn en de specifieke analyse proberen we steeds de beste technologie voor bebakening te selecteren’, zegt Carolien Pouleyn van Elia. ‘In Noordschote gebruikten we Firefly’s, kleine plaatjes die reflecteren. Op andere lijnen gebruikten we ‘vogelkrullen’. In Kallo hebben we echter te maken met een luchtlijn waar de elektriciteitsdraden zeer dik zijn (vermits er veel elektriciteit doorheen loopt) en veel vogels bij valavond en ‘s nachts nog komen aanvliegen. Daarom hebben we gekozen voor deze nieuwe technologie van bebakening met Avispheres’, zegt Carolien Pouleyn van Elia.

Een Avisphere is een ronde bol van 25 cm met één rode kant en één gele kant die ‘s nachts oplicht. In totaal plaatst Elia ongeveer 60 Avispheres over een lengte van 1,8 km. Momenteel wordt maar één zijde van de luchtlijn bebakend omdat deze in onderhoud is en er dus geen elektriciteit getransporteerd wordt. Zo kunnen we de bebakening veilig uitvoeren. Binnen enkele weken volgt de andere kant.

Tekst: bron: Natuurpunt.be ;Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie  en Carolien Pouleyn, Elia

lichtgevende bol

Bekijk ook

Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: “Broedseizoen door droogte bijna verloren”

NOORD-HOLLAND – Door de droogte leggen weidevogelkuikens massaal het loodje. Boeren en natuurorganisaties, maar ook ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *