donderdag 2 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Eerste resultaten uit Nederlands-Belgische project Groot Saeftinghe zijn hoopgevend

Eerste resultaten uit Nederlands-Belgische project Groot Saeftinghe zijn hoopgevend

Acht Vlaamse en Nederlandse partijen, waaronder ZLTO en Poldernatuur Zeeland, onderzoeken binnen het Nederlands-Belgische project Groot Saeftinghe welke maatregelen werken voor 5 akkervogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten staan. De kiekendief is de blikvanger van het project. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

In 2017 zijn onder andere proeven gestart in 2 percelen brouwgerst van akkerbouwers die deel uitmaken van de Toptelers rond Mouterij The Swaen in het Zeeuwse Kloosterzande. Zij zaaiden stukken met minder zaaizaad en stukken met slechts het halve aantal rijen, in beide gevallen om een opener gewas te krijgen. Dat trekt extra akkervogels aan is de verwachting. Er is onderzocht welke invloed de dunnere stand heeft op de opbrengst en kwaliteit van de gerst en op de aanwezigheid van akkervogels.

Dit jaar lagen er ook proeven in twee percelen graszaad. Dat gebeurde in kruidenstroken van 20 meter breed en in de percelen met open braakvlakken. Vogels kunnen er foerageren en benutten de vlakken als broedgelegenheid. Met name de kruidenrijke stroken trekken vogels aan. Ook zijn er veel bijen en vlinders.

Deelnemende boeren ontvangen een vergoeding van hun inspanningen via een Interreg-subsidie van de Europese Unie voor grensoverschrijdende projecten. Het is bedoeling om de vergoedingen op termijn uit de markt te halen door een koppeling te maken met dagrecreatie, wandelen, fietsen, overnachtingen, het aanbieden van streekproducten en gezond voedsel. ZLTO en CLM onderzoeken daarvoor de marktkansen.

bron: Nieuwe Oogst

Niet alleen nuttig, maar ook mooi

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

1 opmerking

 1. Alles hebben te maken met:
  “Leefgebied bruine kiekendief in landbouwlandschap (JB-15).
  Twee voorname punten zijn: voldoende prooiaanbod, is er voldoende voedsel om de jongen groot te brengen, en hoe groot is het leefgebied voor een broedpaar. En die varieerd afhankelijk van voorraad voedsel die aanwezig is. Het leefgebied van een koppel tijdens de broedt kan zich uitstrekken tot 5 Km rond het nest.
  Jaarlijkse vergelijken bij dergelijke projecten zijn eigenlijk geen maatstaf. Want de natuur houdt daar geen rekening mee. Elk broedjaar in de natuur zijn verschillend, afhankelijk van verschillende natuurlijke omstandigheden. zoals prooiaanbod, klimaat, etc. Het zijn de vogel poppen die beslissen over het aantal nakomelingen, en of nageslacht. Afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Veel nakomelingen kan betekenen: gunstige natuurlijke omstandigheden (voldoende voedsel, en of terugval nakomelingen wegens natuurlijke omstandigheden (strenge winter).
  Mooi voorbeeld van het natuurlijke, van natuurlijke omstandigheden zijn baardmannetjes. Kunnen zelfs 5 nesten per jaar grootbrengen.

  Klimaat wordt beschouwd over een periode van minsten 30 jaar.
  Bij dergelijke projecten kan worden vergeleken, oordelen, na een bepaalde periode. En zeker niet na een jaar, of enkele jaren.
  Trouwens wat zullen de gevolgen zijn als mensen meer en meer worden toegelaten. Als dergelijke projecten meer en meer worden gecommercieerd?
  Bruine kiekendieven die tijdens de broed mensen aanvallen?
  Vogels die tijdens de broed worden verstoord?
  Etc?
  Een van de grootste problemen zijn finaciéle onkosten.
  Zie dierentuinen/vogelparken. waar steeds meer en en meer extra attracties worden aan toegevoegd die niks te maken hebben mat het natuurlijke, het genetische, van vogels/dieren.
  Zij lijken steeds meer op “pretparken”.
  Hopelijk is dit bij dergelijke projecten ook niet het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *