maandag 17 juni 2019
Homepage | regelgeving | Eenden boer Kamperveen voor derde keer geruimd

Eenden boer Kamperveen voor derde keer geruimd

Voor de derde keer in zo’n vijf jaar tijd werd dinsdag de pluimveehouderij van een boerenfamilie in Kamperveen geruimd. Opnieuw steekt in deze regio de vogelgriep de kop op.

Donkere wolken drijven over de landerijen bij Kamperveen. Het is regenachtig. Afzethekken, rood-witte linten, mannen in ontsmettingspakken: voor de mensen hier op het platteland nabij Kampen zijn het inmiddels bekende beelden. De besmettelijke vogelgriep treft Kamperveen opnieuw.
Voor de derde keer is het raak bij een eendenhouderij aan de Leidijk. In 2014 en 2016 werd het bedrijf ook al getroffen door vogelgriep. Dinsdag werden 30.000 eenden geruimd. „Dit is een ramp voor de getroffen familie. Drie keer in een jaar of vijf zien ze hun bedrijf naar de knoppen gaan”, zegt Benno Bruggink, zegsman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), terwijl hij in de regen voor de getroffen boerderij staat.

Wilde vogels
In verband met het reinigingsproces duurt het enkele maanden voordat de pluimveehouderij zijn bedrijfsactiviteiten weer kan hervatten. Dinsdag werden op een naastgelegen boerderij ook 40.000 vleeskuikens gedood. Dat alles in een poging het vogelgriepvirus de kop in te drukken.
De vogelgriep treft ook zo’n twintig omliggende bedrijven hard. Zo mogen in een straal van 10 kilometer de komende maand geen pluimvee, eieren, strooisel en mest worden vervoerd. „De regio hier zit op slot”, zegt Bruggink.

Hoe kan het dat de vogelgroep hier rond Kamperveen zo vaak weer de kop opsteekt? Bruggink: „In dit gebied bevindt zich veel water. Vermoedelijk wordt het virus overgedragen via wilde vogels. Eenden lijken erg gevoelig voor het virus. Als ik het zo bekijk, heeft de uitbraak niet te maken met de bedrijfsvoering. Die is denk ik op wel op orde.”

Strop
Plattelanders in de omgeving leven mee met de getroffen boerengezinnen. „Ons kent ons hier”, zegt veehouder Evert Schoonhoven (74) op zijn erf. „Het is erg wat de gedupeerden overkomt. Weer hebben die mensen een grote, financiële strop. Misschien is het voor sommige kippenhouders die op slot moeten wel einde verhaal.”

bron en foto:rd.nl

Bekijk ook

Weer een ooievaar beschoten

In ‘s-Graveland (Noord-Holland) is een ooievaar met een luchtbuks beschoten. De vogel is naar het ...

4 opmerkingen

 1. Kijk eens in welke tijd deze 3 keer is,dan kun je preventief zorgen dat je eenden op die tijd binnen zijn of zorgen als het slacht eenden zijn dat de stallen leeg zijn.

 2. Vogelgriep volledig uitsluiten bestaat niet, dus ook niet verschillende vormen van insleep.

  “Zorgen dat de stallen leeg zijn” een soort preventieve sperperiode vogelgriep.
  Vogelgriep vastgesteld november 2014.
  Vogelgriep vastgesteld december 2016.
  Vogelgriep vastgesteld maart 2018.
  Dat betekent sperperiode, lege stallen, van november tot april.
  En wat bij de naburige bedrijven/stallen die preventief worden leeg gehaald?

  Sperperiode, periode van lege stallen.
  Waarom dan geen sperperiode, waarom dan geen preventieve periode algemeen verbod voor/bij alle vogelevenementen?
  Dat op het ogenblik Internationaal het gespreksonderwerp is, ook in Brussel.

  “Vogeltentoonstellingen gaan gewoon door”, want vogelgriep heeft niets te maken met niet pluimveevogels, vogelgriep komt bij deze groep van vogels in gevangenschap niet voor.
  En wat met betrekking andere vormen van insleep, zoals bezoekers, vogelhandelaars, etc?
  En dan in de eerste plaats afkomstig uit die straal van 10 Km preventieve zone’s. Waar een registratieplicht is van alle vogels, een bezoek verbod is, ook van bevriende vogelvrienden, etc.

  Wat zijn de grootste gevaren bij dergelijke virussen/ziektes?
  In de eerste plaats de verschillende vormen van dragers dergelijke virussen/ziektes (insleep van dergelijke virussen/ziektes).
  Het zijn vooral daar dat hoogdringend werk moet worden van gemaakt.
  Ook bij het beleid vogelbonden, vogelorganisaties.

  Neem nu als voorbeeld griep bij mensen.
  Nog nooit waren zoveel mensen besmet als nu, vooral bij kinderen.
  Oudere personen, grootouders, worden gevaccineerd, vertoeven veelvuldig met hun kleinkinderen, vergezellen hun kleinkinderen van en naar school, etc.
  Ook al tonen die gevaccineerde personen, grootouders, uiterlijk geen griepsymptomen, toch kunnen diezelfde personen, die zelfde grootouders, mede verantwoordelijk zijn wat betreft insleep griep (dragers).

  Het is niet voor niets dat op sommige plaatsen/Landen (Frankrijk, Engeland) ganse groep vogels, vogelkolonies, in het wild worden vernietigd waarvan is vastgesteld dragers te zijn van vogelgriep.
  Laagpathogene vogelgriep betekent, staat voor, dragers vogelgriep (laagpathogene A5N6). En kan ook te maken hebben met genetische eigenschappen van bij de geboorte, of zelfs er al voor.
  Zelfs bij pluimveeberdrijven/stallen waar laagpathogene A5N6 (dragers) is vastgesteld worden steeds meer en meer preventief leeg gehaald, wordt het pluimvee preventief vernietigd.

 3. Met al het water en watervogels in de buurt blijkbaar geen gunstige plek voor deze bedrijfstak.

 4. Beste vogelvriend.

  Is Mondial 2019 te Zwolle een gunstige plek?

  Volgens U worden bij uitbraak vogelgriep gepaste maatregelen genomen ook door vogelmarkt Zwolle.

  Volgens bepaalde bronnen is de insleep vogelgriepvirus gebeurd via stofdeeltjes baggerslib en die via ventilatiesysteem de stallen binnen komt.

  En wat dan gezegd zijnde van de verschillende voertuigen die bij markt opbouw de hallen binnen rijden. Voertuigen al of niet afkomstig uit de gebieden/streken waar vogelgriep voorkomt, al of niet de 10 Km beschermde gebieden. Ook op deze manier komen er stof deeltjes terecht in ventilatiesysteem van de hallen.
  Om nog maar te zwijgen wat betreft uitlaatgassen die in het ventilatiesysteem terechtkomen. Terwijl er steeds meer en meer steden vervuilde “diesel”wagens weren uit hun stad.

  De meeste voertuigen bij opbouw vogelmarkt Zwolle zijn diesels, mogen maar een beperkte hoeveelheid brandstoffen hebben. Al wie vogels verhandeld moet in het bezit zijn van een transportformulier.
  Vanwege preventieve vogelgriepmaatregelen binnen EU moet het recent zijn en in combinatie met recent gezondheidscertificaat.
  Na bezoek dieren/vogelmarkt telkenmale verplicht vernieuwen.

  Werd/wordt daar door de organisaties controles daar op uitgevoerd.

  Wel vraag het eens aan personen die al meer dan 10 jaar reserveren op vogelmarkt Zwolle, of zorg dat u in april in Engeland aanwezig bent.
  Nog nooit is er, werd er, door de organisatie daarop gecontroleerd.
  Voor zover geweten is zijn er nog nooit vogels, en of personen die vogels verhandelen door de organisatie geweigerd, en of verplicht de hallen voortijdig moeten verlaten.
  Hoe komt dit dat dergelijke vaststellingen mogelijk zijn.
  Gewoonweg door gebrekkige controle van de organisatie, of beter gezegd geen controle.

  In een ander bericht hebt U het over “eenmalig” wat betreft vogels in lopers tijdens COM Mondial Rosmalen.
  Wel velen zijn eens benieuwd.
  Want vogels in lopers staat vermeld in het COM Mondial reglement.
  Wie COM Mondial organiseert moet dat COM Mondial reglement respecteren.
  De voornaamste reden waarom Landen als Belgie, Frankrijk, COM Mondial niet meer organiseren, in de eerste plaats omwille de lokale Overheidsmaatregelen. Ook de reden waarom COM Mondial niet worden georganiseerd in Landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

  Bekijk de informatie van “Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV”

  “Vogelverkoop ….. hobby of bedrijf”
  Geen woord wat betreft aanwezigheid vogelhandelaars en of preventieve vogelgriepmaatregelen.
  Van zodra er vogelhandelaars aanwezig zijn die vogels verhandelen wordt het vogelevenement beschouwd als bedrijfsmatig, dus hobby wordt bedrijf (vogelmarkt Zwolle).
  Al wie openbaar reclame maakt, advertensies plaatst, dus hobby wordt bedrijf (Online vogelverkoop).
  Hobby of bedrijf kan rechtstreeks/onrechtstreeks te maken met vogelgriep. In de eerste plaats preventief vogelgriep maatregelen. Dan gaat het vooral om bioveiligheidsmaatregelen, hygiénevoorschriften.
  Het is vooral daar dat vogelbonden/vogelorganisatie dringend werk moeten van maken.
  Want als zij het niet doen, dan zal de Overheid het doen. Zoals EU Brussel.
  Maar dan het jammer genoeg algemeen zijn binnen de EU
  Volgens sommige Lidstaten een algemeen verbod vogelevenementen alle vogels vanaf 01 december tot 01 april.
  Volgens andere Lidstaten vanaf 01 november tot 01 mei.
  Of beter gezegd, minsten 6 maand algemeen verbod vogelevenementen alle vogels.

  Hopelijk klopt het niet wat velen voorspellen:
  Volgend jaar de “dodelijke” Aziatische vogelgriep variant A5N6 binnen de EU, en met gevolg toename Disease X binnen de EU.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *