woensdag 27 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Dramatische achteruitgang vogels boerenland

Dramatische achteruitgang vogels boerenland

Living Planet Report bevestigt dramatische achteruitgang vogels boerenland.
Hoewel de natuur in Nederland over het algemeen een licht herstel laat zien, is het herstel gering en broos, en gaat het vooral op het Nederlandse platteland juist dramatisch slecht. Dat staat in het Living Planet Report – Natuur in Nederland van het Wereld Natuur Fonds (WNF). De intensieve landbouw met de zware bemesting, pesticidengebruik en het droogmalen en maaien van weilanden is catastrofaal voor weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de scholekster. Ook andere boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik en de patrijs, gaan hard achteruit.

Het Living Planet Report schetst een uitgebreid beeld van trends in dierpopulaties in Nederland tot nu toe. Daarmee vormt het een goede graadmeter voor de staat van de natuur. Het opvallende natuurherstel is hoopgevend, maar gering en kwetsbaar. Zo komt de gemiddelde toename van dieren in Nederland grotendeels voor rekening van de sterke opleving in rivieren en drassige gebieden. Soorten als libellen, moerasvogels en de otter profiteren van schoner water en natuurherstel. Op land blijft de situatie daarentegen zorgelijk. Dat is vooral te wijten aan de intensieve landbouw. In agrarische gebieden lijden dieren onder zware bemesting, pesticidengebruik en het droogmalen en maaien van weilanden. Bekende slachtoffers zijn weidevogels, zoals de grutto, de tureluur en de scholekster. Ook andere boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik en de patrijs, gaan hard achteruit. Verder groeien duinen en heidevelden dicht met gras en struiken door stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij. Vogels, vlinders en reptielen die open gebied nodig hebben zijn daarvan de dupe. Daarnaast zijn hun leefgebieden vaak te klein en te versnipperd.

Alles weten: download dan hier het hele rapport Van Living Planet

bron: Vogelbescherming
foto: “Common Redshank Tringa totanus” by Andreas Trepte  Wikimedia Commons

De tureluur wordt ook steeds zeldzamer in onze weilanden
De tureluur wordt ook steeds zeldzamer in onze weilanden

 

Bekijk ook

Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: “Broedseizoen door droogte bijna verloren”

NOORD-HOLLAND – Door de droogte leggen weidevogelkuikens massaal het loodje. Boeren en natuurorganisaties, maar ook ...

1 opmerking

  1. Het huidige landbouwbeleid en weidevogels gaan niet samen.

    Er zullen dus echt beleidsmatig grootschalige veranderingen moeten worden doorgevoerd om tot enig resultaat c.q. herstel te komen.
    Een en ander gaat echt NIET lukken met wat subsidiestroken en andere wellicht goed bedoelde, maar steevast op een fiasco uitdraaiende bedenksels.
    De kennis en wetenschap is er wel, maar de economische belangen denderen voort . . . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *