vrijdag 6 december 2019
Homepage | inheemse vogels | De Vogelatlas komt dichterbij

De Vogelatlas komt dichterbij

Dit voorjaar zijn heel wat vogeltellers voor dag en dauw op pad gegaan om in hun atlasblok (5 bij 5 kilometer) broedvogels te tellen. Dit broedseizoen was voor de vogelaars het derde en laatste voor de Vogelatlas.

Niet alleen de broedvogels zijn in kaart gebracht maar ook de wintervogels, eveneens in drie seizoenen. De wintertellingen zijn op 1 maart al afgerond. In de winter en in het broedseizoen is elk atlasblok ondersteboven gekeerd en daarbinnen zijn bepaalde kilometerhokken en vaste observatiepunten binnen een vaste waarneemtijd onderzocht. Meer beeldend gezegd: neem een willekeurig punt in Nederland in gedachten en realiseer je dat binnen 1 kilometer afstand een atlasteller actief is geweest om vogels in kaart te brengen.

Voorlopige verspreidingskaarten
De voorlopige verspreidingskaarten zijn al online te raadplegen, landelijk en per regio. Je vindt de kaarten op Vogelatlas.nl onder Landelijke resultaten , Voorlopige wintervogel resultaten per regio, of Voorlopige broedvogel resultaten per regio. De verspreidingskaarten geven een eerste indruk welke soorten, in welke aantallen, waar zijn geteld tijdens het lopende atlasproject en worden regelmatig geactualiseerd.

bron:Natuurbericht.nl
foto: “Himantopus himantopus” by © Hans Hillewaert Wikimedia commons

Steltkluut, die ook in de atlas zal voorkomen
Steltkluut, die ook in de atlas zal voorkomen

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *