zaterdag 30 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | De korhoen: informatie en video

De korhoen: informatie en video

Korhoenders leven met name in uitgestrekte heidevelden met verspreid een aantal bomen waarin de vogel zich kan verschuilen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal zoals kiemplanten en bessen, maar de kuikens zijn sterk afhankelijk van insecten.

Vroeg in het voorjaar vertonen de mannetjes ’s ochtends op een vaste plaats een indrukwekkende balts, waarbij ze met gespreide staartveren om elkaar heen lopen.
In de loop van de ochtend komen steeds meer vrouwtjes naar de baltsplaats.
Door het verdwijnen van geschikt leefgebied met in het voorjaar voldoende insecten voor de jonge vogels, is de korhoen in Nederland bijna uitgestorven.
Alleen in Overijssel op de Sallandse Heuvelrug leeft nog een kleine groep die zich slechts met moeite stand weet te houden.

Korhoenders zijn standvogels van vochtige hoogvenen en heidevelden met plaatselijk opslag van berken en wilgen.
Aanwezigheid van kleinschalig cultuurland nabij de broedplaatsen is daarnaast van belang.
Het voedsel van de oude vogels is grotendeels plantaardig, maar voor kuikens zijn insecten, spinnen en ander klein gedierte onontbeerlijk.
De Nederlandse korhoenders behoren tot de ondersoort brittanicus. Dit zijn de oorspronkelijke korhoenders van Noordwest-Europa.
Het korhoen heeft een prachtige en complexe sociale structuur.
Het baltsritueel van korhoenders is een fascinerend spektakel. Helaas nekt het grote ruimtegebruik de soort.
In Nederland wordt krampachtig geprobeerd te redden wat er te redden valt.
Uiterst schaarse broedvogel; standvogel
Europese verspreiding: de korhoen is te vinden in de gehele boreale zone, van Noordwest-Europa tot in het zuidoosten van Siberië.

Voedsel- en broedbiotoop: grootschalige gebieden met heide, venen en (boreale) bossen.
In Nederland is ook de afwisseling met kleinschalig cultuurland belangrijk gebleken. Korhoenders eten voornamelijk insecten en zaden.
De bessen van rode bosbes zijn bijzonder geliefd. Voedselplantaardig materiaal zoals zaden en bessen. Kuikens eten de eerste weken insecten.

bron: Kees Vanger op Youtube

Baltsend korhoen

Bekijk ook

Laserapparatuur tegen wilde vogels lijkt hoopgevend

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test of de toepassing van laserapparatuur bezoeken van wilde (water)vogels aan ...

2 opmerkingen

 1. het gebied de Holterberg ? is nog net zo groot al voor 50 jaar.
  dus ? het de kleine groep zich instant houden? nee niet dus.
  men importeert vogels uit Zweden voor veel gemeenschapsgeld.
  zonder de problemen ASN te pakken.
  deze holterberg dodo word al jaren kunstmatig gevoed.
  met nieuw bloed.
  probeer eerst eens weer een schaapskudde te laten lopen .krijg je andere begrasers
  en andere insecten en ga eens kijken voor water op deze berg.
  al met al .een speeltje voor staatsbosbeheer

 2. Deze voormalige laagland korhoen, waar van de laaste populatie hier was? Word nu gelkruisd met de andere soorten ,hoe genen komen niet overheen? Ach je maakt weer een verhaal? En gaat lekker naar zweden vogels vangen? a 10.000 ? Per stuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *