vrijdag 29 mei 2020
Homepage | vogelverenigingen | De belangrijkste punten uit de Nieuwsbrief van de NBvV ivm corona (delen svp)

De belangrijkste punten uit de Nieuwsbrief van de NBvV ivm corona (delen svp)

Uit de recente nieuwsbrief van de NBvV

Algemene vergadering.
Indien de maatregelen van de overheid, die per 1 september gelden, gehandhaafd blijven is het hoofdbestuur voornemens om in de maand september een AV te houden, zodat de statutaire verplichtingen ook dit jaar nagekomen worden.
In deze AV wordt de samenstelling beperkt tot 1 persoon per district (d.w.z. geen complete districtsbesturen), het HB en de BR en 1 vertegenwoordiger van door de NBvV erkende commissies (tuchtcommissie, geschillencommissie, dierwelzijn, etc.), alsmede 1 persoon als vertegenwoordiger van de kascontrole commissie.
In deze AV zullen de voorliggende voorstellen worden behandeld en hierop worden besloten. Ook zullen de verkiezingen, zoals vermeld, ter agenda staan. Afdelingen worden dan ook verzocht notitie te nemen van de voorstellen en de (her) verkiezing en hierop, op voor hen geldende democratische wijze, stem uit te brengen aan de districtsvoorzitter van uw district. Districtsvoorzitters zullen de stemmen (laten) verzamelen en tellen van de in hun district aanwezige afdelingen.

Bijeenkomst verenigingen.
Uiteraard bent u vrij als vereniging een bijeenkomst te organiseren, indien u dit doet met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. Doe dit met beleid en met verstand, de gezondheid is voor niemand te koop. Leden beslissen zelf of zij wel of niet aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomsten.

Tentoonstellingen
Op dit moment is afgelasting van onderlinge TT’s niet noodzakelijk, tenzij u zelf hiertoe besluit.
Zo is het organiseren van een tentoonstelling afhankelijk van de locatie die u hiertoe gebruikt en de mogelijkheden die de eigenaar van de locatie u gaat bieden en mogelijk maakt. Volg daarbij de regels van de overheid.
U kunt bijvoorbeeld een meerdaagse show opknippen in drie eendaagse keuringen. Op elke dag laat u een deel van de vogels komen en keuren. Een voorbeeld is 1 dag de kleurkanaries, de andere de postuur en vervolgens een andere dag de kromsnavels, alles in uw organieke TT data. In feite organiseert u dus drie eendaagse keuringen achter elkaar. Het liefs zien wij als echte vogelliefhebbers alle vogels tegelijk op de stelling en maken wij er een feest van verbroedering, van sociaal contact en van het opscheppen over onze mooie vogels van. Onder de huidige omstandigheden moeten we naar alternatieven zoeken. Niet wat onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is voor onze prachtige hobby. Het is maar een idee.

 

Bekijk ook

BELANGRIJKE AANVULLING CORONA EN DE NBVV

De regels rond wat wel en niet mag zijn kennelijk onduidelijk. De bond legt dat ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *