donderdag 16 juli 2020
Homepage | vogelverenigingen | CORONA EN DE NBVV

CORONA EN DE NBVV

Het hoofdbestuur, het bondsbureau, maar ook de districtsvoorzitters krijgen regelmatig vragen met betrekking tot het al dan niet mogen organiseren van tentoonstellingen. Hoe ? In welke vorm ? Kan het wel of helemaal niet ?
Er voor de NBvV nog steeds sprake van onzekerheid, dit geldt voor u maar ook voor ons als hoofdbestuur. Wij kunnen u op dit moment geen helder en duidelijk antwoord geven omtrent het al dan niet door mogen gaan van tentoonstellingen. Hoe graag wij u die duidelijkheid ook zouden willen geven. Daarnaast mocht het zo zijn dat wij wel die toestemming krijgen, door een verdergaande normalisatie van de situatie, dan nog kunnen wij als hoofdbestuur of als districtsvoorzitter u het antwoord niet geven HOE een show georganiseerd dient te worden. Immers, zoals al eerder gezegd hangt alles samen met uw locatie en de mogelijkheden die ter plaatse gelden. Uiteraard zijn er diverse opties tot het organiseren van tentoonstellingen of eendaagse keuringen, echter die kunt u alleen zelf bepalen.
In de eerdere nieuwsbrieven is door het hoofdbestuur al aangegeven dat de vraag, of evenementen die niet vergunning plichtig zijn georganiseerd mogen worden, gesteld is aan het verantwoordelijke departement bij het Ministerie. Op 8 juni 2020 is op onze vraag het antwoord gekomen. De brief is letterlijk opgenomen in deze nieuwsbrief. Uit deze brief kunt u afleiden dat door dit departement de meldplicht gelijk gesteld wordt aan een vergunningplicht. Voor nadere informatie m.b.t. de eventueel voor u geldende regels kunt u terecht bij de veiligheidsfunctionaris van de gemeente waar uw afdeling onder valt.
Afdelingen die besluiten hun tentoonstelling te cancelen worden verzocht hun evenement uit de TT agenda te halen op de site van de NBvV en de reeds gecontracteerde keurmeesters van hun beslissing in kennis te stellen.
Uiteraard hoopt het hoofdbestuur dat het mogelijk is om wel shows te organiseren.

bron: nieuwsbrief NBvV

 

Bekijk ook

Wie vond het nodig om mijn voliere open te maken?

OMGEVING KASTELENLAAN IN RODEN. Vannacht 01-07-20 vond iemand het blijkbaar nodig mijn volière open te ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *