vrijdag 6 december 2019
Homepage | inheemse vogels | Convenant helpt gierzwaluwen er weer bovenop

Convenant helpt gierzwaluwen er weer bovenop

Gierzwaluwen broeden graag in de gaatjes en kiertjes van onze gebouwen. Maar wij mensen houden van netjes én goed geïsoleerd. Dus verdwijnen steeds meer broedplekken van de gierzwaluw. In Olst-Wijhe hebben ze er iets op bedacht.

Eendrachtig samenwerken voor de gierzwaluw. Dat gebeurt in Olst-Wijhe (Overijssel). Verschillende partijen sloegen daar enkele jaren geleden de handen in één toen bleek dat het flink achteruitging met de gierzwaluw in hun gemeente. Er waren nog 60 broedparen over, waar eerst ruimte was voor het dubbele. Op dat moment bedacht Ronald Boerkamp, Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming, een ‘Stadsvogelconvenant’.

Wat is dat dan, zo’n convenant?
Het Stadsvogelconvenant is een afspraak tussen de gemeente Olst-Wijhe, woningbouwvereniging Salland Wonen en natuurorganisatie IVN. Het beschrijft de gedeelde wens om stadsvogels voor de gemeente te behouden. Samen formuleerden ze een duidelijke doelstelling: per 2017 100 broedparen gierzwaluw in het centrum van Olst en 100 in dat van Wijhe. De samenwerking verloopt intussen zo voorspoedig dat Ronald er alle vertrouwen in heeft dat de doelstelling wordt gehaald.

Om de goede maatregelen voor de beschermde gierzwaluw te nemen, overleggen Salland Wonen en de gemeente bij bijvoorbeeld renovaties nu in een vroeg stadium met Ronald en het IVN. En ze maken gebruik van de Checklist Groen Bouwen van Vogelbescherming. Ook de bedreigde huismussen – een andere stadsvogel – worden geholpen: standaard past Salland Wonen nu de Vogelvide toe en creëert zo nestgelegenheid voor deze soort.

Goed voorbeeld doet volgen
Het Stadsvogelconvenant pakt zo succesvol uit, dat het ook navolging krijgt in gemeente Ede. De eerste gesprekken zijn daar met de gemeente gevoerd, en woningcorporatie Woonstede compenseert bij diverse renovaties nestgelegenheid voor stadsvogels. Zo werden in juni in de Indische Buurt niet minder dan 150 gierzwaluwkasten en evenzoveel nestpannen symbolisch in gebruik genomen door de plaatselijke wethouder. Nu is het wachten op de nieuwe bewoners!

bron:Vogelbescherming
foto: idem

 

Vogelvide
Vogelvide

 

Bekijk ook

Met veel ecosystemen in Nederland gaat het niet goed

Met 46 van de 52 ecosystemen die Nederland in Europees verband geacht wordt te beschermen, ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *