maandag 21 oktober 2019
Homepage | inheemse vogels | Continu cameratoezicht op wilde vogels bij pluimveebedrijf met uitloop

Continu cameratoezicht op wilde vogels bij pluimveebedrijf met uitloop

Uit eerder epidemiologisch onderzoek bleek dat bedrijven met uitloop de grootste kans hebben op besmetting met vogelgriep. Daarom gaat het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR, gedurende heel 2016 gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week het bezoek van wilde vogels aan de uitloop vastleggen met videocamera’s op een legpluimveebedrijf met een uitloop. De gegevens die uit dit nieuwe onderzoek voortkomen, zullen gebruikt worden voor onderzoek naar interventiemethoden die het risico op infectie met vogelgriep op uitloopbedrijven moet verkleinen.

Wilde vogels worden beschouwd als het reservoir van vogelgriepvirussen; zij dragen de virussen bij zich, maar worden er zelf niet ziek van. Er zijn verschillende subtypes (H1 tot en met H16) van het vogelgriepvirus. Laag pathogene subtypes H5 en H7 kunnen muteren naar hoog pathogene vogelgriepvirussen, die aanzienlijke sterfte onder besmet pluimvee kunnen veroorzaken en ook voor mensen een gevaar kunnen zijn. Infecties met een hoog pathogeen subtype H5 en H7 zijn aangifte- en bestrijdings­plichtige aandoeningen; sinds 2005 zijn infecties van pluimvee met laag pathogeen subtype H5 en H7 dat ook. Dit betekent dat bedrijven waar deze subtypen worden aangetroffen geruimd moeten worden.

Wilde vogels in uitloop
Na de epidemie met de hoog pathogene vogelgriep H7N7 in Nederland in 2003 wordt er intensiever gezocht naar besmettingen met laag pathogene virussen bij pluimvee. Regelmatig zijn er sindsdien pluimvee­bedrijven gevonden in Nederland waarvoor aan aanwijzingen waren dat zij waren blootgesteld aan vogelgriep. Het is waarschijnlijk dat veelvuldige aanwezigheid van wilde vogels in de uitloop de kans op blootstelling van pluimvee aan vogelgriepvirus verhoogt. Tot nu toe zijn er geen kwantitatieve gegevens bekend van welke wilde vogels in welke aantallen en met welke frequentie, welke dagdelen en welke maanden van het jaar op de uitloop van legpluimveebedrijven komen.

Onderzoek
Om meer kwantitatief inzicht te krijgen in de aanwezigheid van wilde vogels op de uitloop pluimveebedrijven, gaat CVI geheel 2016 op een legpluimveebedrijf met een uitloop, 24 uur per dag met videoapparatuur bezoek van wilde vogels aan de uitloop vastleggen met videocamera’s. De uitgezochte locatie voor dit onderzoek is een legpluimveebedrijf met uitloop dat de afgelopen jaren meerdere keren besmet werd met laag pathogene vogelgriep. De resultaten zullen onder meer worden gebruikt om in de toekomst een wetenschappelijk onderbouwd ontwerp te kunnen maken voor een interventiestudie. Hierbij worden een aantal bedrijven met uitloop gevolgd, waarop bij enkele wel en andere bedrijven geen methode om wilde vogels te weren uit een uitloop zal worden toegepast.

bron: Centraal Veterinair Instituut – Wageningen UR, 15/12/15
foto:  eigen

IMAG1659

Bekijk ook

Stadsvogeladviseur worden ??

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. Sinds 2009 zetten ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *