zaterdag 4 juli 2020
Homepage | vogelverenigingen | COM MONDIAL 2019 ZWOLLE, nieuwsbrief 7

COM MONDIAL 2019 ZWOLLE, nieuwsbrief 7

 De Mondial komt nu wel heel dicht bij. Op 19 december begint de opbouw van de show in de IJsselhallen en het inschrijven van de wedstrijdvogels, ook uit het buitenland, loopt na flink wat aanloop problemen, voorspoedig. De organisatie is er klaar voor en heeft er zin in.
Helpdesk
De Helpdesk is de afgelopen weken soms letterlijk plat gebeld. Soms met lastige vragen, vaak met makkelijk op te lossen vragen en heel vaak vragen van inzenders die bevestiging willen hebben of ze alles wel goed ingevuld hebben. Daar kwam bij dat het inschrijfsysteem, niet zoals van te voren ons beloofd, in het Nederland vertaald was. Vandaar dat we de mogelijkheid geboden hebben om met een inschrijfformulier vogels aan te melden. Hier is massaal gebruik van gemaakt.
Om het de helpdesk makkelijk te maken is het van het grootste belang om de juiste COM-codering te gebruiken. Dit om fouten te voorkomen. Op com.mondial2019.nl staat de handleiding en ook het COM-vraagprogramma.
Hieronder een aantal veel gestelde vragen.
Laatste dag om in te schrijven
Maandag 17 december om 23.59 uur sluit de inschrijving. Vanaf dan gaan de printers aan het werk om de duizenden inschrijfformulieren, kooinummers, blinde lijsten enz. te printen en kan de definitieve plattegrond getekend worden. De opbouw van de stellingen en het vouwen van de kooien begint op 19 december. Vandaar dat de sluitingsdatum een definitieve datum is. Maandag is dus de laatste dag om vogels in te schrijven of veranderingen aan te brengen.
Speciaal voer voor de wedstrijdvogels:
Alle wedstrijdvogels (en verkoopvogels) worden dagelijks voorzien van water en voer. Voor elke soort vogel is voer voorhanden. Voor liefhebbers die hun vogels een speciaal aangepast voer geven en dit op de tentoonstelling ook graag willen, die kunnen een kleine voorraad speciaal voor hun vogels afgeven bij onze afdeling “Speciaal Voer”. Bij inbreng van de vogels kunt u hiernaar informeren en wordt u doorverwezen. Dit hoeft niet van te voren gemeld te worden.

Kooinummers
Bij het digitaal inbrengen van de vogels kregen uw vogels kooinummers toegewezen. Vaak heel onlogische nummers. Deze nummers zijn automatisch gegenereerd en fictief toegekend. Na sluitingsdatum krijgen de vogels een definitief nummer. U hoeft dus niet te bellen of te mailen.

Kunststofkooien
Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen kooien geshowd worden, mogen in kunststofkooien gehuisvest worden, maar we raden aan om dit niet te doen. De buitenlandse vogels komen in NBvV-kooien en die zijn van hout. Hoewel we ervan uit gaan dat de keurmeesters integer zijn en zich niet laten beïnvloeden door externe kenmerken, is het voor een ieder logisch dat een kunststofkooi dus een Nederlandse vogels huisvest. We raden dan ook aan om geen kunststofkooien te gebruiken. De NBvV heeft een zeer beperkt aantal reserve kooien die uitgeleend kunnen worden. Deze kunnen helaas niet gereserveerd worden.

Inbreng van de vogels op zaterdag 5 januari
De inbreng verloop volgens een aangepast systeem. Inzenders uit Nederland krijgen niet zoals gebruikelijk hun envelop thuisgestuurd, maar krijgen de bescheiden op het moment van inbrengen. We hebben drie ingangen waar vogels van 9.00 uur tot 16.00 uur afgegeven kunnen worden.

De zangkanaries via de ingang “A28”,
De kleur- en postuurkanaries, exoten, hybriden en kleine parkieten via de “Hoofdingang”
De Europese cultuurvogels en de grote parkieten via de zijdeur van de “Dieze hal”.

Op deze plaatsen moet u zich met de vogels melden, waarna u een volgnummer ontvangt van inleveren van de vogels. U kunt daarna dus rustig (in het restaurant) wachten totdat uw nummer wordt opgeroepen. Dit is om de opstoppingen voor de deuren te voorkomen. Dit wijkt af van wat we op de bondsshow gewend zijn. Een goede tip is om de vogels in vervoerskooien in te brengen. Dit geldt niet voor alle vogels. Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen houten kooien geshowd worden hoeven niet omgekooid te worden. De inbreng sluit om 16.00 uur. Deze limiet is definitief.

Gala-avond
Voor de Gala-avond zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Via de site van com.mondial2019.nl zijn deze verkrijgbaar.

Oproep
We hebben nog een aantal medewerkers nodig die na de show helpen afbreken. Dit is op maandag en dinsdag 14 en 15 januari. Opgave graag bij Evert Berns Evert.berns@planet.nl

Graag tot ziens op de Mondial en ……..inschrijven kan nog tot en met maandag 17 dec 23.59 uur.

 

Bekijk ook

Wie vond het nodig om mijn voliere open te maken?

OMGEVING KASTELENLAAN IN RODEN. Vannacht 01-07-20 vond iemand het blijkbaar nodig mijn volière open te ...

3 opmerkingen

 1. Eens benieuwd hoeveel vogels er uiteindelijk zullen deelnemen aan wereldshow.
  Bij vorige deelname wereldshow was het totaal deelnemende vogels ongeveer 32000. Waarvan ongeveer 20000 vogels afkomstig van binnen Italie en ongeveer 12000 vogels van buiten Italie.

  Via een omweg ben ik er in geslaagd de “nieuwe” Belgische wetgeving te bekijken “Ziekte van Newcastle-pseudovogelpest en vogelgriep, en van toepassing 03-12-2018.

  Een opmerkelijke vaststelling is de volgende;
  Pluimvee en of vogels die onder die noemer vallen zoals duiven:
  Pluimvee van hobbyisten geregistreerd bij Sanitel (databank) en pluimvee van hobbyisten die niet geregistreerd is bij Sanitel, mogen niet tezamen aanwezig zijn bij pluimvee verzamelplaatsen
  Pluimvee van hobbyisten die niet geregistreerd is bij Sanitel, moet voorzien zijn van een niet verwijderbare gesloten pootring.
  Dit betekent dat pluimvee van Belgische hobbyisten geregistreerd bij Sanitel niet mogen deelnemen aan COM Mondial 2019 Zwolle. Enkel dwergkwartels zijn toegelaten, maar alle andere soorten kwartels en of sierduiven zijn niet toegelaten.
  Pluimvee van hobbyisten die geregistreerd is bij Sanitel hoeft niet voorzien te zijn van een niet verwijderbare gesloten pootring.
  Pluimvee van hobbyisten geregistreerd bij Sanitel, is er een verplichte vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle-pseudovogelpest.
  Dit is maar één van de vaststellingen, maar zo zijn er meerdere vaststellingen, teveel om deze allemaal te vermelden.
  Ook het transport van en naar verzamelplaatsen -evenementen is aangepast.

  Bij definitie staat duidelijk vermeld wat de betekenis is van/bij: pluimvee, hobbypluimvee, vogels.

  Informatie organisatie (NBvV) COM Mondial 2019 Zwolle bij gezamenlijk transport naar Wereldshow en daarbij gezamenlijk gezondheidscertificaat-transportvergunning is enkel één en terug van toepassing vanaf verzamelplaatsen COM verschillende Landen tot aan COM Mondial 2019 Zwolle. Om op deze manier de deelnemende vogel hobbyisten “onnodige” kosten dierenartsen zouden moeten betalen.
  Maar:
  De organisatie (NBvV) COM Mondial 2019 Zwolle heeft geen aandacht besteed dat die deelnemende vogel hobbyisten ook over het zelfde gezondheidscertificaat-transportvergunning voor deelnemende vogels moeten beschikken vanaf de verblijfplaats Land van herkomst tot aan de verzamelplaatsen COM Land van herkomst. Waardoor die deelnemende vogel hobbyisten toch die zogenaamde “onnodige” kosten dierenartsen moeten betalen. Met alle gevolgen van dien door gestuntel van de organisatie (NBvV) COM Mondial 2019 Zwolle.
  Ook deelnemende Nederlandse vogel hobbyisten moeten ieder afzonderlijk beschikken over een recent gezondheidscertificaat-transportformulier deelnemende vogels Wereldshow vanaf vertrekpunt thuishaven vogels tot aan eindpunt COM Mondial 2019 Zwolle (heen en terug).
  Ook van toepassing voor alle vogel hobbyisten die vogels verkopen tijdens COM Mondial 2019 Zwolle

  Waarom dan geen dergelijke formulieren vanaf plaats deelnemende vogel hobbyisten Land van herkomst tot eindbestemming COM Mondial 2019 Zwolle (heen en terug). Nu blijkt dat alle deelnemende vogel hobbyisten die “onnodige” dierenartsen onkosten toch moeten doen om in orde te zijn wat betreft recent EU Verordening, en die ook in Nederland van toepassing is.

 2. FAV-Sanitel:
  Sanitel is een Belgisch systeem voor geinformatiseerd beheer van de indentificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee).
  Het systeem is aangesloten op een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Peltrace, Cerise, Veeportaal. Die toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde databank talrijke gegevens over de dieren op te slaan en aan andere actoren beschikbaar te stellen.
  Vanwege regering perikelen in Belgie is er een juridische-gerechtelijke discussie of de wet nu al, al of niet van toepassing is.

  Zoals het nu blijkt toekomst gericht van toepassing binnen de ganse EU.

  Hopelijk is er de eerst komende weken geen vogelgriep, pseudovogelpest, in Nederland en of aanpalende Landen (Belgie, Diutsland, etc), zodat COM Mondial 2019 Zwolle, en of deelname vogel hobbyisten bepaalde plaatsen-Landen, niet in het gedrang komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *