maandag 25 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Campagne voor binnenhouden kat in broedtijd

Campagne voor binnenhouden kat in broedtijd

Kuiken in het land, poes in de mand: met die slogan vragen natuurminnende organisaties aandacht voor het gevaar van katten voor jonge weidevogels. Eigenaren wordt gevraagd om hun dier tijdens het broedseizoen ‘s nachts binnen te houden.
Overdag blijven katten het liefst wat rond hun eigen huis rondhangen in de hoop op een aai over de bol of iets om te smikkelen, maar ’s nachts kunnen de dieren kilometerslange tochten maken. Het roversinstinct van de beestjes komt dan bovendrijven en daar worden elk jaar jonge weidevogels het slachtoffer van. Om kattenbaasjes daar bewust van te maken is deze maand een campagne gestart door de Bond Friese Vogelwachten en verschillende bij de natuur betrokken partijen.

Breed gedragen
De oproep wordt breed gedragen in Fryslân. Naast de BFVW participeren ook de provincie, natuurorganisaties, de Friese milieufederatie en meerdere agrarische collectieven in de campagne. Ook de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden ondersteunt de oproep om katten ’s nachts binnen te houden tijdens het broedseizoen. ,,Wy hawwe oant no ta in soad positive reaksjes krigen. En noch gjin negative”, benadrukt voorzitter Albert van der Ploeg.

Op zijn boerderij in Readtsjerk werd onlangs een campagnefilmpje opgenomen met in de hoofdrol Emiel Stoffers, zanger van De Hûnekop, en kater Abatutu (in het filmpje Gurbe genoemd). Daarin wordt niet met de vinger gewezen, maar met een grap geprobeerd de boodschap over te brengen. Vlak voordat ‘Gurbe’ een vogelkuiken kan pakken, roept Stoffers het beestje naar binnen. Van der Ploeg: ,,It is krekt de toan dy’t past by dizze kampanje: minsken op in positive manier bewust meitsjen fan it gefaar fan harren kat foar jonge fûgels.”

Ook onder de achthonderd leden (boeren en particulieren) van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die zich inzet voor het behoud van landschap en boerenlandvogels, merkt Van der Ploeg steun voor de campagne. ,,Want elkenien hat wol in hert foar greidefûgels. De populaasje stiet al ûnder drok en ik fyn dat wy dêr mei syn allen wat oan dwaan moatte. It binnen hâlde fan ús katten is miskien net te folle frege; it kin in ferskil meitsje foar it oerlibjen fan pykjes.”

Jagers spotten ’s nachts namelijk meer katten in de weilanden dan vossen of steenmarters. Ook op camerabeelden worden vaak veel katten gezien. En hoewel katten niet zo snel met een ei op de loop gaan, zijn ze wel gevaarlijk voor jonge vogels. Zeker ’s nachts, omdat de ouders dan het gevaar niet zien aankomen. ,,As de âlders de loft yn gean, wurde de aaien yn it nêst kâld en dat jildt seker ek foar jonge fûgels dy’t al út it aai krûpt binne”, legt Van der Ploeg uit.

Even wennen
Zelf roept hij zijn katten rond de klok van 21.00 uur naar binnen, geeft ze wat melk en doet vervolgens de deur dicht. ,,De katten moatte der efkes oan wenne, mar kinne moarns gewoan wer nei bûten ta.”

Dat geldt ook voor boeren die vaak een kat hebben om ongedierte van het erf te houden. Volgens Van der Ploeg blijven katten ’s nachts toch niet dichtbij huis en gaan ze juist dan op de loop in de omgeving. ,,Katten binne nuttige en leave bisten, mar it binne ek rôvers. As wy troch dizze kampanje nachts minder katten yn de greiden sjen, dan bin ik tefreden.”

bron:FrieschDagblad.nl

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

1 opmerking

  1. Ja de kat kan een jager zijn en worden opvallend veel gespot door jagers, maar er zijn overeenkomsten.Dat de weidevogels het moeilijk hebben heeft een veel complexere oorzaak,als het zo simpel was om de katten op te sluiten zouden de resultaten dat het beter gaat met de weidevogels snel zichtbaar worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *