vrijdag 28 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Buik vol (van) plastic

Buik vol (van) plastic

Een lamme vleugel, een geknakt pootje, ondervoede jonkies. Eenmaal in de zorgzame handen van De Fûgelhelling knappen de meeste zieke vogels zienderogen op. Maar wat kun je als opvang met een vogel die niets wil eten? “Onderzoeken we vervolgens de doodsoorzaak dan komen we in de maag nogal eens plastic tegen.”

De jaarlijkse open dag van De Fûgelhelling te Ureterp in Friesland (zaterdag 25 mei 10.00 tot 16.30 uur) is van oudsher een gezellige bedoening voor de hele familie. En leuk wordt het dit jaar ook, belooft Hetty Sinnema. Speurtochten, rad van fortuin, de tegengestelde belevenis tussen de gemankeerde natuur van de opvang en het natuurlijke paradijsje van Douwes Gea, en nog veel meer. “Maar we kunnen niet om de milieuvervuiling heen. De troep die, al dan niet bewust, door ons toedoen in de natuur terechtkomt, is een regelrechte bedreiging voor veel vogelsoorten. We zien het bewijs hier iedere dag. Daar moeten we met zijn allen iets aan doen. Daar vragen we nadrukkelijk aandacht voor.”

Noordse stormvogels
Toen De Fûgelhelling deze winter werd overstelpt met ‘ladingen zieke zeekoeten’ dacht Sinnema direct aan de overboord geslagen zeecontainers van het vrachtschip MSC Zoe. “Al die miljoenen aangespoelde plastic korreltjes, ik hield mijn hart vast.” De jonge koeten bleken echter ondervoed; harde stormen en hoge golfslag verhinderden hen simpelweg genoeg voedsel te bemachtigen. Niet veel later kwamen de slachtoffers van de milieuramp alsnog binnen. “We krijgen hier Noordse stormvogels die vol plastic rommel zitten.” Niet alleen de zeevogels, ook andere dieren lijden onder het afval. Plastic is niet de enige boosdoener van verstoppingen en vergroeiingen onder de vogels. Blik, visdraad, piepschuim, elastiek: de lijst van wat de mens achteloos achterlaat in de natuur is lang, weet Sinnema van de secties achteraf op de snijtafel.
Van kop tot kont
Het milieuprobleem is complex, maar dat is geen reden om het uit de weg te gaan, vindt Sinnema. “We gaan het op onze eigen losse manier inzichtelijk maken.” Een van onze vrijwilligers hielp mee bij de opruimacties op Terschelling en verzamelde een grote diversiteit aan aangespoelde rommel die we tentoonstellen. Bezoekers van de expositie ‘Van kop tot kont’ worden als lekker hapje ingeslikt en maken via de slokdarm, maag en darmstelsel een tocht door het binnenste van het vogellijf om daarna bij de cloaca te worden uitgepoept.

Naast de Waddenvereniging heeft Sinnema dit jaar ook Ecobureau Merula uitgenodigd. “Zij geven advies over insectenbiotopen, want ook insectenpopulaties staan onder druk en dat heeft weer gevolgen voor de vogelstand. Met een netje kunnen de kinderen zelf insecten vangen om ze vervolgens met de mensen van Merula te determineren. Zo komen ze erachter wat er zoal leeft en wat de natuurlijke functie is.” Een andere blikvanger op de open dag is de virtuele speurtocht die leerlingen multimediale vormgeving van het Stellingwerf College uitzetten. Wie twee petflessen inlevert, wordt getrakteerd op een gratis drankje. “Met onze petflessenactie, die ook op scholen loopt, zamelen we geld in voor een nieuwe vriezer.”

bron:sa24.nl

De Fûgelhelling een van de grootste vogelopvangcentra in ons land

Bekijk ook

Onderzoek naar gebruik lijmplank

Boswachters zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding over het gebruik van lijmplanken. Deze ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *