donderdag 2 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Bouwstop door oeverzwaluwen

Bouwstop door oeverzwaluwen

Oeverzwaluwen zijn de afgelopen weken neergestreken op de bouwplaatsen van de wijken Brinkhorst en Westergouwe. Door de komst van de Oeverzwaluwen moeten de aannemers hun werkzaamheden aanpassen en in sommige gevallen tijdelijk onderbreken.

Vooral voor de bouwactiviteiten in sommige delen van Westergouwe zijn er gevolgen. De bouwactiviteiten vlak bij de nesten op het eerste wooneiland liggen gedurende het broedseizoen, noodgedwongen tijdelijk stil. Hoe lang de bouw wordt opgehouden is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat het een aantal maanden gaat duren. Het projectbureau Westergouwe beraadt zich op verdere consequenties, de werkzaamheden in de rest van Westergouwe kunnen echter gewoon doorgang vinden.

Ook bij de Moordrechtse wijk Brinkhorst zijn de Oeverzwaluwen neergestreken in een berg zand. De bouwers op deze locatie zijn op de hoogte van hun aanwezigheid maar kunnen voorlopig nog om de nestlocaties heen werken.

De oeverzwaluw stond tot voor kort op de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten en op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden nesten van vogels te verstoren. Bij gebrek aan steile rivieroevers duikt de oeverzwaluw steeds vaker op in zandhopen op bouwplaatsen en dat leidt er geregeld toe dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden stil gelegd. Ondanks de continue ecologische begeleiding en voorzorgsmaatregelen die worden genomen, heeft de oeverzwaluw zich in zeer lage zandwalletjes gevestigd. Door ecologen wordt dit als bijzonder omschreven. In de toekomstige wijk Brinkhorst hebben de vogels gekozen voor grotere bergen met zand.

bron: omroepzuidplas
foto: Ken Billington – CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12341689

Sand_Martin_(Riparia_riparia)_(13)

Bekijk ook

Wie vond het nodig om mijn voliere open te maken?

OMGEVING KASTELENLAAN IN RODEN. Vannacht 01-07-20 vond iemand het blijkbaar nodig mijn volière open te ...

1 opmerking

  1. Waar kan ik een nieuwe kolonie oeverzwaluwen meldent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *