donderdag 20 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | Bonte pieten het dak op

Bonte pieten het dak op

In deze periode van het jaar beginnen scholeksters hun territoria weer te bezetten. Rondvliegende paartjes zijn nu te zien en luid en duidelijk te horen zowel langs het wad, als in het landelijk gebied, maar ook steeds meer ín stad en dorp. Binnen de bebouwde kom broeden de scholeksters vaak op het dak. Daar kunnen ze wat hulp goed gebruiken, want het vergaat ‘bonte piet’ in het buitengebied erg slecht.
Veiliger op daken
Vooral het broedsucces van stadse scholeksters is vaak beter dan op het boerenland. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze er regelmatig op daken broeden, waar ze veilig zijn voor roofdieren als vossen en katten. Platte daken van flatgebouwen en bedrijfspanden – liefst met grind of schelpen – zijn daarbij favoriet, vooral als er nog wat korte vegetatie aanwezig is.
Van het eigenlijke nest maken ze niet veel werk, ze draaien een kuiltje tussen de steentjes. Er kunnen meerdere broedsels per jaar worden geproduceerd, met jongen tot in september.
Jongen springen van het dak
De jongen zijn nestvlieders, maar hebben op een dak natuurlijk weinig bewegingsvrijheid en er valt weinig te eten. Worden ze eerst nog verzorgd en gevoerd door de oudervogels, ze zullen toch groene gazons op willen zoeken om zelf op regenwormen en emelten te ‘jagen’.
Op enig moment springen ze dus van het dak, en als het goed is doen ze dit pas als ze al enigszins kunnen vliegen. Dit gaat vaak goed, behalve wanneer ze het dak verlaten als ze eigenlijk nog te klein zijn. Ze overleven het daarom niet altijd. Maar eenmaal beneden kunnen ze zich aardig redden, want de ouders blijven meestal bij de jongen tot deze helemaal zelfstandig zijn.

Kansen in de stad
De snelheid van de landelijke afname van de scholekster is verontrustend. Sinds 1985 gaat het rap, de totale populatie is meer dan gehalveerd. Het aantal broedparen in steden neemt verhoudingsgewijs echter toe. En daar liggen dan ook kansen voor deze soort.
Door platte daken te voorzien van een bedekking met grind schelpen, of een zogenaamd groen vogeldak, worden deze geschikt als broedplaats. Bedrijven, gemeenten, woningbouwcorporaties, maar ook particulieren die een plat dak hebben, kunnen hier bij nieuwbouw of bij renovatie rekening mee te houden, ook vanwege het lange broedseizoen. Dit is misschien niet de redding voor de scholekster, maar op deze manier kan de soort wel een helpende hand worden toegestoken.

bron:vogelbescherming
foto: eerder geplaatst

De scholekster, die ook in aantal terugloopt

Bekijk ook

GRONINGEN AIRPORT MAG VOGELS EN ZOOGDIEREN BEJAGEN

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om vogels en zoogdieren af te schieten ...

1 opmerking

  1. Volgens mij zijn het gewone zwarte (pieten) als men ze zo wil benoemen.

    Heb er nog nooit één met een bonte kop gezien.of je moet de oranje snavel benoemen.
    Maar dan kan ik nog veel meer kleuren bedenken bij de pieten?al zitten die niet altijd in zicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *