woensdag 29 januari 2020
Homepage | inheemse vogels | Boerenzwaluwen zit vol met gif

Boerenzwaluwen zit vol met gif

Boerenzwaluwen leven gedurende het broedseizoen in Nederland op en rond boerenbedrijven. Ze eten in die periode met name vliegen en andere insecten die in de stallen op het erf en boven de akkers voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ze via deze insecten veel pesticiden binnenkrijgen.
Aanpak
In 2015 zijn door Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) 27 monsters van boerenzwaluw geanalyseerd afkomstig van 16 locaties in 13 gemeenten gelegen in Friesland, Gelderland, Zuid-Holland en Limburg.
Veertien verschillende pesticiden
In totaal zijn 14 verschillende pesticiden aangetroffen in boerenzwaluwen. Dit waren vijf insecticiden, vier fungiciden (schimmelbestrijders) en drie herbiciden. De middelen DDT en DEET zijn gevonden in zowel niet-uitgekomen eieren, dode jongen én de dode adult. Opvallend is dat DDT in 25 van de in totaal 27 monsters is aangetroffen, gevolgd door 6 monters met DEET (22%). Er zijn verschillende manieren waarop de boerenzwaluwen pesticiden binnen kunnen krijgen. Dat kan gaan via het voedsel en via materialen waar boerenzwaluwen fysiek mee in contact komen, zoals bijvoorbeeld nestmateriaal.

bron:Vroegevogels

Karakteristiek bij de boerenzwaluw is de steenrode kleur van keel en voorhoofd.

Bekijk ook

LICHTE DALING IN HET AANTAL OVERWINTERENDE GANZEN

Het verblijf van overwinterende ganzen in ons land neemt voor het eerst sinds ongeveer een ...

2 opmerkingen

  1. DTT verbaasd mij niks,dit gif is massaal gedumpt in Afrika toen het hier verboden werd.

  2. We kunnen niet uitsluiten dat er gif in afrika ,maar ook in de stallen gebruikt wordt , met name in het pluimvee houden word er nog gebruik van gemaakt om de larven van vliegen te doden,
    Ook onze?tegenwoordige na de papagaai deskundige nu ook ooievaars deskundige ? Schreef op een site van tv oost ,dat de ooievaars ook weer uit zouden sterven ,door de grote hoeveelheid gif in de landbouw,heeft daar geen onderbouwing bij,maar dat heeft hij nergens ,deze meneer jan Hooimijt,schreewt maar eens weer dat de ooievaar ook weer uit zal sterven,ze eten namelijk alleen insecten??? Waar deze man deze wijsheid weg haalt is mij een raadsel, word er veel pillen gemaakt in meppel en omgeving?
    Ze worden bijgevoerd met dooie eendags kuikens op de fokstations, nu een eendags kuiken bevat geen enkele voedingsstof ,zoals roofvogel kwekers weten ,en vreemd dat ze dan daar wel kuikens eten ,en in de natuur niet? In de natuur alleen insecten? Deze man lult uit zijn baard ,om aandacht te vragen,wat hij dan ook krijgt zoals veel van dit soort mensen,ze roeptoeteren maar wat.
    Kunnen we deze man niet in een dierenasiel laten werken ,onbezoldigd? Heeft genoeg mensen geprobeert de poot uit te trekken.
    Gif is nooit een oplossing ,maar soms is er niet veel alternatief ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *