zondag 9 augustus 2020
Homepage | inheemse vogels | Boeren zetten land acuut onder water om weidevogels van hongerdood te redden

Boeren zetten land acuut onder water om weidevogels van hongerdood te redden

Boeren in Waterland en Zaanstreek zetten acuut greppels plas-dras om te zorgen dat er meer voedsel voor de weidevogels komt. ,,De grond is keihard waardoor oudervogels niet met de snavel de grond in kunnen om wormen en insecten te bemachtigen voor hun pullen’’, zegt Martine Bijman van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken.

,,De oorzaak is het ’slechte weer’, want mooi weer is in dit geval betrekkelijk. Het is te droog waardoor er weinig insecten zijn te vinden’’, zegt Bijman.
’Last minute beheer’
De agrarische natuurvereniging heeft een ’last minute beheer’ uitgeschreven voor boeren die hun greppels plas-dras zetten om te zorgen dat er meer voedsel voor de weidevogels komt. ,,Dan wordt de grond weer zacht en dat trekt insecten voor de opgroeiende pullen. We hebben al standaard plas-dras contracten, maar nu is er nog meer nodig.’’
Pomp aan
Boer Kees Teerhuis op Marken heeft afgelopen vrijdag meteen de pomp aangezet om een stuk weiland naast weidevogelgebied onder water te zetten. ,,We hebben daar erg veel weidevogels en die wil je zien te behouden. Het is alleen zo droog dat het water vrij snel wegzakt, ik hoop dat ik het nat genoeg voor ze kan houden.’’
Weidevogels als de grutto, kievit en scholekster gaan al jaren achteruit. Dat komt door het verdwijnen van geschikt leefgebied. De intensivering van graslanden betekent lage waterstanden en minder bloemen en kruiden waardoor er minder insecten zijn, het voedsel dat de weidevogels en hun kuikens nodig hebben, zegt de vogelbescherming die pleit voor vernatting.

Weidevogeldeskundige Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland roemt de ingreep van de agrarische natuurvereniging. ,,Dat zal helpen. Ik ben veel in het veld en zie dat de vogels uit armoe de slootkantjes aflopen op zoek naar voedsel. Water is sturend bij de weidevogels en we hebben de laatste tijd te weinig water gehad. Je zou met dit warme voorjaar verwachten dat de grutto’s vroeg gaan leggen, maar ze hebben juist moeite om aan de leg te raken omdat ze door voedselgebrek in slechte conditie zijn’’, zegt Tijsen.

Hij signaleert dat kievitfamilies vaak nog maar uit 1 of 2 kuikens bestaan, terwijl ze meestal vier eieren leggen. ,,Van verschillende kanten horen we ook geluiden dat scholeksters en zelfs kieviten op erven en in bermen voedsel lopen te zoeken, dus op ongebruikelijke plekken om toch maar wat te kunnen vinden.’’
Tijsen roept op meer land waar kieviten met pullen lopen deels plas-dras te zetten. ,,De periodes van droogte nemen toe. Ik zie daar een rol voor de waterschappen in om te anticiperen. Het is me opgevallen dat het water laat op zomerpeil is gezet. Het is al lang droog, dus hadden ze voor de natuur eerder water kunnen inlaten.’’

De Purmerendse insectendeskundige Ben Brugge voorziet verdere problemen. ,,Uit onderzoek is al gebleken dat de massaliteit van insecten terugloopt en dat ook het aantal soorten afneemt. Dat heeft een weerslag op de stand van de weidevogels. Het komt door een onnatuurlijk systeem van weilandbeheer. De weides zijn er voor de boer en niet voor de natuur. Vroeger had je de eerste snede (het eerste maaien) in mei en nu al begin april. Boeren willen steeds sneller met steeds grotere machines op het land.’’ Brugge is sceptisch over maatregelen voor agrarisch natuurbeheer. ,,Dat zie ik toch een beetje als excuusnatuur. Als je echt weidevogels en natuur wilt behouden, moet je in Zeevang gaan kijken in de gebieden waar het waterpeil structureel hoger is gezet. Daar heb je veel insecten en veel weidevogels. In andere delen heb je een laag waterpeil en megastallen met 300 koeien en is het afgelopen met de weidevogels.’’

bron:Noordhollandsdagblad.nl

Een plas-dras gebied in het noorden van Friesland (eigen foto)

Bekijk ook

Steeds meer oehoes bij vogelopvang: ‘Ze zijn niet geschikt als huisdier’

Met hun ronde, heldere ogen en donzige vacht zien jonge oehoe’s eruit als schattige, knuffelbare ...

2 opmerkingen

  1. Ja ,blijkt maar eens weer ? Dat de boeren meer met de natuur hebben,als natuur organisaties met boeren.
    Het in leven houden van de natuur en hun dieren is een vereiste in het boeren leven,dit word vaak vergeten.

  2. Beter een goede boer dan een megastal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *