donderdag 16 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | Blauwe kiekendief broedt weer op Terschelling

Blauwe kiekendief broedt weer op Terschelling

Na een afwezigheid van drie jaar hebben er dit voorjaar weer blauwe kiekendieven gebroed op Terschelling. Boswachters van Staatsbosbeheer vonden in juni twee nesten. Uit betrouwbare bron kwam eveneens een melding van een andere locatie waarmee het aantal nesten op drie kwam. De jongen zijn inmiddels uitgevlogen.

Afname broedparen
Het aantal broedende blauwe kiekendieven in Nederland daalt al een aantal jaren. In de jaren ’90 broedden er 150 paar in ons land, in 2010 nog maar 25. Op Terschelling nam de soort af van 40 paar in 1994 naar 6 paar in 2010. Vanaf 2012 was de soort als broedvogel zelfs verdwenen van het eiland. De oorzaak was hoogstwaarschijnlijk de afname van prooidieren, zoals jonge vogels, jonge konijnen en muizen.

Begrazing succesvol
Dat de blauwe kiekendief toch weer op Terschelling broedt, is mogelijk het resultaat van het uitgekiende begrazingsbeheer. Doordat niet het hele eiland begraasd wordt, en ook niet het hele jaar door, ontstaat een afwisselend duinlandschap met kort begroeide duinen en ruigere stukken. En juist in die ruigtes bouwt de kiekendief zijn nest. En de korte vegetatie zorgt voor een toename van het aantal koijnen, één van de belangrijkste prooidieren voor roofvogels.

Tekst: Staatsbosbeheer

circus-cyaneus-7

Bekijk ook

Hoe klinkt een kneu en vooral ook, hoe ziet hij er uit(met video)

De kneu kneutert, krast en babbelt tevreden voor zich uit en vooral ook door elkaar ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *