donderdag 2 juli 2020
Homepage | inheemse vogels | ‘Beschermde weidevogels in Waterland worden doelwit van mantelmeeuwen’

‘Beschermde weidevogels in Waterland worden doelwit van mantelmeeuwen’

Boeren in Waterland die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer klagen over de grote meeuwenkolonies op de Hoeckelingsdam in het IJmeer. Met name de kleine mantelmeeuwen voeren tijdens het broedseizoen ware strooptochten uit in de polder, waarbij ze het hebben voorzien op de nesten van beschermde weidevogels. De uitvalsbasis van de meeuwen vormt het Vogeleiland bij de Hoeckelingsdam. Deze zandplaat werd in 2002 voor de Waterlandse kust aangelegd als natuurcompensatie voor de bouw van IJburg. Er overwinteren grote groepen eenden en ganzen, maar ook zijn er kolonies ontstaan van kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen, visdiefjes, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen.

Ecoloog Fred Haaijen van stadsdeel Noord erkent dat de kleine mantelmeeuw een geduchte predator is. Hij wijst er echter op dat er ook vossen en kraaien actief zijn in de polder. “Dat hoort bij de natuur. Het grote probleem van de weidevogels is dat zij zo kwetsbaar zijn geworden als gevolg van de schaalvergroting in de veehouderij. Daar hebben de vogels veel meer last van dan van die paar hongerige mantelmeeuwen. De schaalvergroting heeft geleid tot omstandigheden die structureel slecht zijn voor weidevogels. De weidevogels hebben voor hun nesten bloem- en kruidenrijk hooiland nodig met veel insecten. En de boer moet dat land vooral met rust laten tijdens het broedseizoen.”

bron: Parool, 10/08/16
foto: eerder geplaatst

Mantelmeeuw
Mantelmeeuw

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

2 opmerkingen

 1. Het reduceren van meeuwen,naar een aanvaardbare populatie,kan bij de PVD en veel zg natuur beschermers niet besproken worden,
  Dus offeren wij de weidevogels maar op.
  Kunnen we deze over een paar jaar duur in Zweden ophalen,net als de holterberg DODO.
  ( Korhoenders)
  Leve de natuur beschermers.

 2. Het reduceren van meeuwen,naar een aanvaardbare populatie,kan bij de PVD en veel zg natuur beschermers niet besproken worden,
  Dus offeren wij de weidevogels maar op.
  Kunnen we deze over een paar jaar duur in Zweden ophalen,net als de holterberg DODO.
  ( Korhoenders)
  Leve de natuur beschermers.houden onze economie draaiende,ons geld voor vogels uit Zweden, hoe het ook al weer met import verbod?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *