zaterdag 30 mei 2020
Homepage | regelgeving | BESCHERMDE TROPISCHE VOGELS EN HET OVERDRACHTSFORMULIER

BESCHERMDE TROPISCHE VOGELS EN HET OVERDRACHTSFORMULIER

In de onlangs verschenen CITES nieuwsbrief lazen we dat het nu noodzakelijk is dat iedere vogelliefhebber die een aantal
beschermde tropische vogelsoorten wil aankopen, houden of verkopen, de legale herkomst van deze vogels moet aantonen.
Het gaat dan in dit geval om beschermde tropische vogels die op bijlage B van de Europese soortenlijst staan. Dit zijn o.a. ook alle kromsnavels.
Om de legale herkomst van in gevangenschap geboren vogels aan te tonen is het nu dus belangrijk geworden een goed bijgehouden fokregister (kweekboek) bij deze vogels aan te leggen. De aankoop en verkoop kan betrekkelijk eenvoudig worden vastgelegd door middel van een overdrachtsverklaring. De NBvV heeft al enkele jaren lang een dergelijk formulier voor haar leden beschikbaar en deze is te downloaden vanaf de website van de bond. (overdrachtsverklaring)
CITES Nederland komt in de tweede helft van 2019 met een standaard overdrachtsverklaring.
Zolang dit formulier er nog niet is adviseren wij onze leden de bestaande NBvV overdrachtsverklaring te blijven gebruiken.
Een uitvoerige uiteenzetting bij deze nieuwe verplichting wordt geplaatst op de website van de bond.

 

bron: nieuwsbrief NBvV

Bekijk ook

Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

Op de vogelbeurs in de IJsselhallen werden in 2017 illegaal beschermde vogels te koop aangeboden. ...

5 opmerkingen

 1. De informatie klopt niet, of klopt maar gedeeltelijk. En zal jammer genoeg opnieuw, voor de zoveelste maal, zorgen voor verwarring-problemen.
  Want als dergelijke vogels niet geringd zijn?
  Dan zijn er altijd EU certificaten nodig, ook met/bij overdractsverklaringen.
  Van zodra vogels die voorkomen op/bij Cites II/Bijlage B, of Bijlage X, hun geboorteplaats verlaten, in het openbaar verschijnen, is er ringplicht. Ook bij vogeltentoonstellingen, vogelmarkten, vogelbeurzen.
  Ringplicht betekent, vogelringen bestemd voor beschermde uitheemse vogelsoorten.
  Is dit niet het geval, zijn dergelijke vogels niet geringd met geregistreerde vogelringen bestemd voor beschermde uitheemse vogels (voor Nederland de zogenaamde NL vogelringen), en uitgegeven door officieel erkende organisaties-bonden, dan zijn er altijd EU certificaten nodig. Ook met/bij overdrachtsverklaringen.
  Er wordt enkel een uitzondering gemaakt bij heen en terug dierenartsen-vogelartsen, bij medisch vogelonderzoeken. En waarbij tussenstoppen niet toegelaten zijn.
  Het zijn de eigenaars van vogels, vogelverkopers die moeten zorgen voor/bij de nodige bewijzen legale herkomst. En die dus ook moeten zorgen voor de nodige EU certificaten.
  Voor de Nederlandse vogelhobbyisten zal dat toekomst gericht voor enorme problemen zorgen. Want bij dergelijke beschermde uitheemse vogelsoorten komen ook een groot aantal kleurslagen, mutaties/mutanten voor. En die in Nederland op de zelfde manier beschermd zijn. Dus ook voor die vogels zijn in Nederland bewijzen van legale herkomst nodig. Terwijl dit op andere plaatsen binnen de EU, zoals Belgie/Vlaanderen niet het geval is, zelfs bewijs van legale herkomst is er niet nodig.
  Eens benieuwd bij Zwolse Vogelmarkt. Want verkopers van dergelijke vogels, moeten altijd in het bezit zijn van de nodige EU certificaten. Tenzij dergelijke vogels geringd zijn met vogelring bestemd voor beschermde uitheemse vogelsoorten.

  • Volgens bericht CITES nieuwsbrief moeten van alle vogels op bijlage B de legale herkomst aangetoond kunnen worden,u schrijft dat alle vogels die op bijlage B vermeld zijn ringplicht hebben bij het verlaten geboorteplaats.Wat is dan het probleem?

 2. Het probleem is, dat volgens NBvV een overdrachtsverklaring alleen voldoende is als bewijs legale herkomst. En dat klopt niet, zeker niet bij dergelijke vogels die niet geringd zijn. En hoeveel vogels zijn er niet geringd die voorkomen op/bij Cites II/bijlage B. Want de algemene regel bij dergelijke vogels was; ” geen ringplicht, maar wordt wel aangeraden om dergelijke vogels te ringen”.
  Welke vogelringen waren/zijn dat dan?
  De zogenaamde kanarieringen (niet geregistreerd), of de zogenaamde NL ringen voor Nederland (wel geregistreerd).
  Als de verantwoordelijken-bonden in het verleden er op aangedrongen bij vogelhobbyisten dergelijke vogels te ringen met de juiste-geregistreerde vogelringen, Dan hadden vogelhobbyisten nu minder problemen.
  Zie maar welke problemen vogelhobbyisten niet hebben bij bewijzen legale herkomst grijze roodstaarten sinds die vogels voorkomen op/bij cites I/bijlage B.
  Wel vogelhobbyisten zullen nu met de zelfde problemen geconfronteerd worden wat betreft beschermde uitheemse vogels Cittes II/bijlage B.
  En met bijkomend probleem voor Nederlandse vogelhobyisten, kleurslagen, mutaties-mutanten bij dergelijke vogelsoorten. Zeker als dergelijke vogels worden aangekocht waar geen verplichtingen zijn, geen bewijzen legale herkomst nodig zijn. Zoals in Belgie/Vlaanderen, dan zijn altijd EU certificaten nodig. En is er helemaal geen sprake van overdrachtsbewijzen.

  Bewijs legale herkomst betekent bewijs legale herkomst oudervogels van gekweekte vogels in gevangenschap.
  En met alleen maar overdrachtsverklaringen gebeuren bewijs legale herkomst gekweekte vogels ingevangenschap niet. En zeker niet bij niet geringde vogels.

  Want volgens informatie NBvV aangaande overdrachtsverklaringen betekent dit, dat “elegale” niet geringde beschermde uitheemse vogels via overdrachtsverklaringen legaal worden. En wat juist niet bedoeling is bij EU Cites richtsnoeren.
  Daarom dat bij dergelijke niet geringde vogels EU certificaten nodig zijn. Het zijn de EU certificaten die er voor zorgen dat dergelijke ingevangenschap gekweekte vogels legaal zijn. Omdat op deze manier de gekweekte vogels geregistreerd zijn. De enige andere mogelijkheid is namelijk dergelijke gekweekte vogels te ringen met gergistreerde vogelringen beschermde uitheemse vogels. Net zoals bij vogels die voorkomen bij Cites I/Bijlage B. En waar ook bij dergelijke vogels ook Cites certificaten nodig zijn. Dat is het groote verschil met beschermde uitheemse vogels Cites II/bijlage B. Wanneer dergelijke gekweekte vogels in gevangenschap CitesII/bijlage B al gerigistreerd zijn via vogelring, dan zijn Cites verticaten niet meer nodig. In alle andere gevallen, ook bij zogenaamde kanaringen (niet geregistreerd), zijn Cites Certificaten nodig.

  Daarom dat belangrijkste informaties NBvV niet zijn “overdrachtsverklaringen”. Maar wel de belangrijkste informaties NBvV zijn;
  “In gevangeschap gekweekte vogels voorkoment op/bij Cites II/bijlage B te ringen met vogelringen bestemd voor uitheemse beschermde vogels”.
  Net zoals bij Cites I/Bijlage A.
  Voor Nederland de zogenaamde NL vogelringen. Dat zijn voor de Nederlandse vogelhobbyisten juridisch-gerechtelijk geen problemen.
  Het is daar dat verantwoordelijken-bonden moeten naar streven. Namelijk de algemene belangen vogelhobbyisten, en niet persoonlijke belangen. Wat bij overdrachtsverklaringen meermaals het geval is.

  • Na het lezen van uw visie over het handelen van de NBvV heb ik de nieuwsbrief CITES is doorgenomen die aangeeft wat de weg is die gevolgd moet worden,dan is de aanbeveling van de bond om een overdrachtsverklaring en het bijhouden kweekregister zo gek nog niet.Het betoog van u met veel links naar onderwerpen die niet van toepassing zijn op bijlage B wordt het wel erg verwarrend.Richtsnoeren zijn juridisch van nul en generlei waarde.

 3. Moeten nu alle vogels die op bijlage B die niet geringd of gechipt zijn nu een EU certificaat hebben bij koop/verkoop binnen EU ? Of is een overdrachtsverklaring voldoende? Hoe moet je bij niet geringde/geschipt te vogels aantonen dat ze in gevangenschap zijn gekweekt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *