zondag 5 juli 2020
Homepage | regelgeving | Bericht staatssecretaris over beantwoorden vragen Vogelmarkten

Bericht staatssecretaris over beantwoorden vragen Vogelmarkten

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Vogelmarkten moeten stoppen» (ingezonden 19 april 2016).

Vraag 1
Kent u het bericht «Vogelmarkten moeten stoppen» en de bijbehorende petitie?1
Vraag 2
Onderschrijft u dat het bijeenbrengen van grote hoeveelheden vogels op markten een groot risico vormt voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen?
Vraag 3
Wat is de rationale achter het feit dat andere dierenmarkten, bijvoorbeeld voor varkens, verboden zijn maar markten voor vogels niet? Welke markten zijn wel en welke zijn niet toegestaan? Kunt u uw visie op markten met dieren uiteenzetten?
Vraag 4
Kunt u reageren op de uitspraak van vogelexpert Jan Hooijmeijer dat op elke vogelmarkt vogels aanwezig zijn met papegaaiziekte, een voor de mens besmettelijke ziekte?
Vraag 5
Kunt u reageren op het feit dat vogelexpert Jan Hooijmeijer verschillende duidelijk zieke vogels heeft aangetroffen op de betreffende vogelmarkt?
Vraag 6
Hoeveel controle (fte/ uren) op illegale handel in (tropische) vogels is er op dergelijke markten?
Vraag 7
Wat vindt u ervan dat beschermde vogels als de kleine geelkuifkaketoe en de Japanse nachtegaal zijn aangetroffen?
Vraag 8
Welke inschattingen van experts zijn er over de mate van illegale dierenhandel die op dergelijke vogelmarkten plaatsvindt?
Vraag 9
Welke regelgeving en vergunningverlening is er voor offline dan wel online verkopers van vogels?
Vraag 10
Klopt het dat in Nederland de grootste vogelmarkten van Europa zijn?
Vraag 11
Hoeveel zicht is er op de transacties op dergelijke markten en de mate van zwarte of grijze handel?
Vraag 12
Vindt u het aanvaardbaar dat vogels vervoerd worden in lopertjes (platte bakken)?
Vraag 13
Vindt u het met het oog op dierenwelzijn aanvaardbaar dat de vogels in kleine hokjes in een hectische omgeving worden gehouden?
Vraag 14
Bent u bereid een verbod op dergelijke vogelmarkten af te kondigen met het oog op zoönose, illegale handel en dierenwelzijn? Zo nee, welke maatregelen bent u wel bereid te nemen met het oog op dierenwelzijn, illegale handel en zoönose?
Vraag 15
Wilt u deze vragen vóór het Algemeen overleg Dierziekten (exacte datum nog niet bekend) beantwoorden?

Mededeling
De vragen van het lid Van Gerven (SP) over het bericht «Vogelmarkten moeten stoppen» (ingezonden 19 april 2016, kenmerk 2016Z08026) kunnen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van uitstel is dat het daarvoor benodigde overleg met andere departementen en het verzamelen van informatie meer tijd vergen. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.

Staatssecretaris Van Dam
Staatssecretaris Van Dam

Bekijk ook

Online handel wilde dieren in Nederland niet altijd legaal

Samen met TRAFFIC, IFAW en Interpol deed het Wereld Natuur Fonds vorig jaar onderzoek naar ...

2 opmerkingen

 1. Ben ook van mening ,dat de staatssecretaris.meer informatie moet hebben als van deze zg dierenactivisten.
  Nederlandse kwekers hebben veel kennis in het kweken van bijzondere en gewone? Vogels.
  Zij sparen kosten noch moeite,om diverse voeder soorten en mineralen aan hun vogels te voeren.en de natuur zo goed mogelijk na te doen.tav eiwitten voor de vogels in hun eerst levensdagen.
  Dit Geef de grote hoeveelheid soorten van bijzondere nagekweekte vogels ook wel aan.deze met vaste voetring soorten hebben hun weg door vele landen gevonden .
  Ja op markten en via particuliere aankopen.
  Deze worden op de grote markt in Zwolle niet aangeboden in zg lopers.maar in gepaste kooien waarin voer en water aanwezig is.
  De uitspraak van Hooimeijer,staat ook haaks op de aanwezige dierenarts.verschil in inzicht ??
  Of ??
  Wil deze heer hooimeijer zijn idealen verwezenlijken.
  Verbieden? Van iets waar hij het niet mee eens is, het beleid wat hij aangeeft is niet de waarheid maar naar eigen inzicht ongevuld.

 2. DE HEER HOOIMEIJER MOET MAAR MOOI MET ZIJN PAPEGAAIEEN GAAN WANDELEN,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *