donderdag 20 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | België versoepelt maatregelen rond vogelgriep

België versoepelt maatregelen rond vogelgriep

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Belgische Voedselagentschap FAVV vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse. De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

Aangezien het ophokken bij sommige vogelsoorten specifieke problemen veroorzaakt en er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op houderijen sinds 1 februari, toen de enige besmetting tot nu toe is vastgesteld bij een houder van siervogels, kunnen er versoepelingen komen voor verzamelingen en voor duivenliefhebbers. Het gaat dan specifiek om activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. De maatregelen tegen vogelgriep worden stelselmatig aangepast aan de epidemiologische omstandigheden en zijn steeds in verhouding tot het risico. Ondanks de versoepelingen worden alle houders van vogels verzocht om alle maatregelen goed te blijven toepassen. Er bestaat nog steeds een risico.

Ophokregeling
Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:
Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.
Verzamelverbod
Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:
Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.
Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in België en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.

bron: FAVV, 28/02/17

Bekijk ook

GRONINGEN AIRPORT MAG VOGELS EN ZOOGDIEREN BEJAGEN

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om vogels en zoogdieren af te schieten ...

4 opmerkingen

  1. Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij wilde eend in de buurt waar al eerder een besmette zwaan werd aangetroffen.

    Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels als ook de markten zijn nog steeds verboden.

    De verplichte primitieve maatregelen die op 1 februari 2017 werden genomen, blijven meer dan ooit van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *