donderdag 12 december 2019
Homepage | overige | Beheerplan IJsselmeergebied moet vogels redden

Beheerplan IJsselmeergebied moet vogels redden

Het nieuwe beheerplan voor het IJsselmeergebied en de randmeren moet ervoor zorgen dat planten en dieren daar behouden blijven. Het plan wordt, na jaren overleg tussen zes provincies en drie ministeries, eind deze maand gepresenteerd.

Een van de dieren die dreigt te verdwijnen, is de karekiet. Die is nu nog te vinden in het Zwarte Meer tussen Noordoostpolder en Dronten, maar zal daar vertrekken als er geen maatregelen worden genomen.

Bredere rietkragen
In het beheerplan zijn voor alle natuurgebieden specifieke maatregelen opgenomen om water, planten en dieren te beschermen. Zo worden er rietkragen verbreed om vogels meer plek te bieden, komen er luwe zones voor waterplanten en wordt slibvorming aangepakt.

Gebieden niet meer toegankelijk
Volgens het plan worden ook gebieden afgesloten voor recreanten en vissers, omdat de natuur rust nodig heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Zwarte Meer om vogels zoals de roerdomp en de karekiet te beschermen. Daarbij zal ook strenger worden gecontroleerd op overtredingen.

Belangenorganisaties betrokken
Het beheerplan is opgesteld in overleg met tientallen belangenorganisaties van recreanten en vissers. Als die het toch niet eens zijn met de maatregelen, is er nog officieel bezwaar mogelijk. Het plan zal worden aangepast als bezwaren gegrond worden verklaard. Het is de bedoeling dat het plan begin 2017 van kracht wordt.

bron: omroepflevoland
foto: eerder gepubliceerd

De grote karekiet
De grote karekiet

Bekijk ook

Kat vangt nieuwe vogelsoort voor België

Voor veel vogelaars is de Roodkeelnachtegaal een soort van heilige graal: een mythische soort die ...

2 opmerkingen

  1. Wij gaan weer een park inrichten voor onze? Natuur .om vervolgens alles in de naaste omgeving , ook aan te pakken ,bv geen auto wegen ,geen nieuwbouw ,geen mensen in het park,geen landbouw,geen vissers.
    Mogen wij deze natuurbeschermers erop wijzen ,dat op vliegvelden zoals twente , veel natuur voorkomt die daar in die tijd samen met de straaljagers een uitstekende verstandhouding hadden.
    Deze natuur past zich aan de mensen aan , maar bij de natuurbeschermers moet het altijd net anders om ,de mensen moeten zich aan deze beschermers ? Aanpassen ,en dus de natuur.

  2. Deze karekiet heeft waarschijnlijk al een brief geschreven ,als dat niet doorgaat ben ik weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *