vrijdag 28 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | ARCTISCHE GANZEN LAST VAN VERVUILING

ARCTISCHE GANZEN LAST VAN VERVUILING

Een internationaal team van wetenschappers op Spitsbergen heeft aangetoond dat vervuiling in de Poolgebieden verstrekkende gevolgen kan hebben voor de dieren die er leven. Uit nieuw onderzoek blijkt dat brandganzen op het Arctische eiland last hebben van de zware metalen, die er nog steeds in de bodem zitten. Deze resten zijn nog te vinden op de plek waar vroeger de kolenmijn lag.

De mijn is meer dan 50 jaar geleden in elkaar gestort. Het naburige dorp werd gesaneerd, maar niet het gebied rond de verlaten mijn, dat door een populatie brandganzen wordt gebruikt als graasgebied.

De onderzoekers, onder wie de Nederlandse ganzenwetenschapper Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen, toonden aan dat de zware metalen de fysiologische processen van jonge brandganzen aantasten en leiden tot stressgedrag. ‘In fragiele ecosystemen zoals de poolgebieden kan dit effect mogelijk cruciaal voor de soort zijn’, aldus het team van wetenschappers.

Gebieden als Spitsbergen, maar ook Groenland en Noord-Rusland horen tot het oorspronkelijke leefgebied van de brandgans. Sinds 1984 is de soort ook broedvogel in Nederland, vermoedelijk geholpen door relatief tamme brandganzen, die in parken en tuinen werden gehouden.

bron:Vogelbescherming

Volwassen brandgans

Bekijk ook

Exotische vogels ontsnappen uit Planckendael (bericht graag delen)

Uit een volière van de dierentuin van Planckendael in Muizen zijn woensdagochtend achttien incasternen ontsnapt. ...

4 opmerkingen

 1. Wetenschappelijk onderzoek met een beperkt draagvlak, zoals er zovele zijn.
  Stress is het ontstaan van conflicten hersensystemen.
  Bij mensen wordt dat 4 piloten-hersensystemen genoemd.
  Bij dieren-vogels heeft het dan doorgaans te maken met;
  (a) Het instinctieve systeem; er dreigt gevaar en instincten proberen het over te nemen, vluchten (angst), aanvallen (irritatie) of inhibitie (moedeloosheid).
  (b) Het hiérarische systeem; regelt de sociale houdingen. Belangrijk bij kudde dieren-vogels (rangorde), dominantie-leidersrol, onderdanig-helpende rol, etc.
  (c) Het emotionele systeem; zie kudde dieren-vogels die zich verzamelen rong dode soortgenoot(verongelukte vogel-kraai).
  Deze drie systemen zorgen voor automatische modus, zorgen voor gewoonten, zekerheden, etc.
  (d)Het adaptieve systeem; Welke invloed dit heeft bij dieren-vogels is weinig van geweten. Is een systeem dat nieuwe reacties creéren bij ongekende situaties. Zorgt voor aanpassing wat complex en onbekend is.

  Arctische ganzen zijn “trekkende” kuddedieren-vogels (trekvogels).
  Door jonge dieren-vogels te verwijderen van hun kudde-groep verstoort men zo wie zo al het hersensysteem, en waardoor er stresssituaties ontstaan. Dan is het ook logisch dat er meer, en al of niet verschillend, stresshormonen voorkomen dan in normale doen.
  Dat allerhande soorten vervuiling een invloed kunnen hebben op de hersenen-stress is al langer geweten.

  Dit is meer dan waarschijnlijk de oorzaak “dode spreeuwen Den Haag” (hersenbeschadiging, conflict hersensysteem).
  De enige vraag is; gaat het om natuurlijke vergiftiging (cactus), of gaat het om onnatuurlijke vergiftiging (vergif-5G).

 2. Sorry.
  Cactus is natuurlijk taxus.
  Maar dan ook gaat het bij natuurlijke vergiftiging om één of andere “taxusvervuiling”.
  Sommigen beweren een combinatie van natuurlijke vergiftiging (taxus-vervuiling) en onnatuurlijke vergiftiging (signalen-frequenties-5G). En wat neerkomt op zelfdoding.
  Welke diagnose ook de juiste mag zijn, de openbare opinie zal die niet meer geloven.

 3. Zoals zoveel opinie,s .het heet soms en ik denk steeds vaker? Wishful thinking.
  Het is maar wat je het liefst geloofd.

 4. Het is al lang bekend dat de mens ecosystemen om zeep helpt, dit is peanuts bij al het gedumpte kernafval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *