zaterdag 4 juli 2020
Homepage | foto & film | Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen (video)

Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen (video)

De afgelopen eeuw zijn er negen vogels uitgestorven als broedvogel in Nederland. Zeker een tiental staan op het punt om op korte termijn uit ons land te verdwijnen. Uit het boek Bedreigde vogels in Nederland blijkt de belangrijkste reden hiervoor de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten te zijn.

Het boek Bedreigde Vogels in Nederland laat zien dat de grote veranderingen in ons land van de afgelopen decennia enorme effecten op de vogelbevolking hebben gehad. In vrijwel alle leefgebieden, van het stedelijk gebied tot moeras, hei en duin, zijn veel soorten ernstig in aantal achteruit gegaan, uitgestorven of staan op het punt uit te sterven.

Het meest dramatisch is de situatie in het boerenland. Het hele agrarische deel van Nederland is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw op de kop gegaan. Als gevolg van ruilverkavelingen en rationalisering in de landbouw zijn duizenden kilometers houtwallen opgeruimd, vrijwel al het kruidenrijk grasland omgezet in raaigras en sloten dichtgegooid en werd de grondwaterstand vaak drastisch omlaag gebracht. Daarbij nam de veestapel toe, maakten gewassen als rogge en gerst plaats voor mais en deden kunstmest en pesticiden hun intrede. Als gevolg hiervan zijn vrijwel alle vogels die afhankelijk zijn van het boerenland bedreigd. Hun levensbasis is uitgehold: het bodemleven is gedecimeerd en waar zijn de bloemen, bijen, vlinders en vele andere insecten gebleven.

Het boek geeft adviezen hoe we het tij kunnen keren
Met een reeks generieke maatregelen, zoals het terugdringen van het gebruik van pesticiden en gerichte maatregelen op landschapsniveau is volgens het boek de negatieve trend te keren. Daarbij gaat het deels om langetermijnmaatregelen, zoals het terugbrengen van dynamiek in moerassen, maar ook hele eenvoudige en direct uitvoerbare maatregelen. Bijvoorbeeld het creëren van bloemrijke stroken langs akkers en flauwe oevers bij sloten.

Zomertortel op het punt van uitsterven
Hoofdauteur Robert Kwak van Vogelbescherming Nederland geeft aan dat zonder verdergaande maatregelen er de komende decennia meerdere vogelsoorten in ons land dreigen uit te sterven. Kwak: “Grote kanshebber om de eerstvolgende te zijn is de zomertortel”. Een kleine duif die overwintert in Afrika en in Europa broedt. De soort is sinds jaren vijftig van de vorige eeuw met meer dan 90% achteruitgegaan. Die achteruitgang zette zich de afgelopen tien jaar versneld voort. Kwak: “Maar ook weidevogels, zoals de nationale vogel de grutto, dreigen met ongewijzigd beleid uit te sterven of nog in minimale aantallen in enkele reservaten te overleven”.

Toch is Kwak niet alleen maar pessimistisch: “We laten in het boek zien dat er heel veel verbeterd kan worden. Alleen we moeten niet langer treuzelen en ons niet alleen op natuurgebieden richten. Ook, of misschien wel juist, in de stad en in het boerenland kunnen we successen behalen. Daar kunnen we met gerichte maatregelen een basiskwaliteit voor natuur realiseren waardoor hele gewone vogelsoorten als zwaluwen en leeuweriken voor ons land behouden blijven”.

bron/citaat: Vogelbescherming Nederland
video:Youtube

 

De zomertortel

Bekijk ook

Nieuw licht op zingende mannetjesmezen

Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees is nu ...

3 opmerkingen

 1. Kwak is dat een uitervend soort?
  Grapje.
  Ben het voor een heel groot gedeelte met hem eens.
  Pesticiden.maar ook het structureel bij pakken van de l sloten en akkerwallen in de buiten gebieden.boeren hebben deze bij hun grondgebied aangetrokken.
  Samen met het éénzijdig bebouwen van maïs?
  Ja geeft niet veel voedsel .
  Maar ook onze boseigenaren.hebben er aan toe bijgedragen om alleen productie bossen te creëren.
  Lijsterbessen en bramen .en vlierbessen zijn nu eenmaal niet interessant.
  Ook de groene partijen.hebben niet veel bijgedragen als he om het gericht bestrijden van predatoren voor onze vogels gaat.
  Het handhaven en het gericht bestrijden.is zeer complex.
  Tortels werden in het buitenland bejaagd.hier mocht je ze niet in gevanenschap houden? .
  Ja het uitzetten van deze vogels door kwekers kan bijdragen aan het soort.
  Ook het starre natuurbeleid.geeft niet altijd .een oplossing .de beheerders van oostvaarders plassen geven nog aan dat ze het goed doen.
  Maar afschieten mag ook niet.net als met de damherten in zandvoort.
  Ja wat wil je? Veel damherten en geen groen meer ?
  Dus ook geen andere dieren.
  Het importeren van de holterberg dodo.is al jaren een ramp.
  Als je er schapen op laat lopen .krijg je andere vegetatie een andere insecten stand?
  En kun je dan wel eens verder kijken.
  Sloten op het boeren land .heb ik al vele jaren gezegd.één kant inzaaien met een strook van 2 meter wilde planten en zaden.niet bemesten? En vooral niet maaien.kan het zaad zich opnieuw uitzaaien.
  Maar Ja? Ik ben geen bioloog.heb geen verstand van natuur en heb er niet voor geleerd.
  Dus ?

 2. Wat mij overings wel verbaast is dat soms ? Na een aantal jaren? Toch andere inzichten onstaan?
  Hoorde 0as geleden ?ook een snadere organistatie die voorstelde om er koeien op te laten lopen,ja de holterberg,zullen dan wel heide koeien eters moeten zijn?
  Ook de sloten komen langzaam in de gedachten om aan één kant een natuur te laten onstaan, heeft lang geduurt ,maar ? Geeft niet ,gaat er niet wij er gelijk krijgt ,als er maar over nagedacht word.
  Nu het opnieuw in twente en de achtehoek en gelderland ,eens te gaan kijken om de akkerwallen te herstellen.
  Samen met de aanplant of inzaaien ,komen we langzaam weer op stoom,al komt het soms uit je oren.

 3. Sorry voor de correctie die soms toegepast word,
  Ben gelukkig niet de enige met dit probleem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *